NRK Meny
Normal

Kan bli lettere å forsikre

Riksantikvaren ber forsikringsbransjen gjøre forsikringsordningene bedre for dem som eier verneverdige bygninger.

Gammel-Kleppe i Vågå

Eierne av verneverdige bygg, som for eksempel Gammel-Kleppe i Vågå, skal i fremtiden kunne nyte bedre forsikringsvilkår.

Foto: Geir Randby / NRK

– Utgangspunktet for at riksantikvaren har tatt kontakt med finansnæringens fellesorganisasjon, er at vi har hatt henvendelser fra eiere opp gjennom årene som har fortalt oss at de ikke har forsikret bygningene sine, eller at de har fått veldig høye premier på bygningene sine fordi de er fredet, sier avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, Anne Judith Munthe-Kaas

– Ikke bra nok

Forrige uke sendte Riksantikvaren ut et brev til Finansnæringens Fellesorganisasjon, med ønske om å bedre vilkårene for forsikring av vernede bygninger.

Målet er at de som eier bygningene ikke skal betale større forsikringspremier eller slite med å få fullforsikret kulturminnene.

Dag Lindvik, eieren av gården Gammel-Kleppe i Vågå, er imidlertid ikke fornøyd. Han mener dette er ansvarsfraskrivelse fra forvaltningen, som skyver ansvaret over på forsikringsselskapene.

– En gjennomgående tone fra forvaltningen er at dette er eierens ansvar. Nå er det blitt slik at forsikringsbransjen skal være med å bære dette ansvaret – noe jeg finner uheldig, sier han.

Ekteparet Lindvig som eier Gammel-Klepp i Vågå

Dag Lindvig, her sammen med kona Ingunn Munch Lindvig, mener initiativet er en ansvarsfraskrivelse av myndighetene. ARKIV.

Foto: Geir Randby / NRK

– Riktig retning

Simen Bjørgen i Norsk Kulturarv ønsker initiativet velkommen, men han etterlyser politisk engasjement i for kulturminnene i Norge.

– I Norsk kulturarv er vi enige om at dette er et felt som har fått for lav grad av politisk prioritering og økonomiske midler – gjennom mange år.

– Men det er et steg i riktig retning, sier han.