Normal

Lege: – Symptomene skyldes overgrep

Legen som hadde 21 samtaler med jenta, mener at symptomene hun har hatt skyldes seksuelle overgrep.

Anke Øygard rettstegning

Legen som undersøkte Øygard vitnet i dag.

Foto: Tegner: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Turid Svindland er lege og har arbeidet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Otta. Her har hun hatt mange samtaler med den fornærmede jenta og hennes foreldre.

Totalt hadde hun 21 samtaler med jenta, fem av disse var familiesamtaler.

Les: Lege hadde mange samtaler med jenta

Stemmer med seksuelle overgrep

Hun forklarte at symptomene jenta hadde økte etterhvert, spesielt rundt da tiltalen ble tatt ut, og at hun opplevde jenta som troverdig.

– Det kom da sterkere opp igjen, og hun følte et stort ubehag i å komme opp i det på nytt.

I legeerklæringen skriver legen at hun ser det som uaktuelt at jenta ville fått de plagene hun har hatt uten at overgrep fant sted.

– Det har med tidsaspektet å gjøre, når symptomene kom. Det er heller ikke noe annet jeg har sett som kan ha forårsaket jentas symptomer, forklarte Svindland.

Hun mener jenta har fått en posttraumatisk stresslidelse på grunn av overgrepene.

Andre hendelser

Forsvarer Mette Yvonne Larsen spurte om andre forhold kunne ha forårsaket jentas symptomer, og at det som plaget henne lå lenger bak i livet.

Lagmannen forfulgte også dette med å spørre om kunne være noe annet som lå bak.

– Vi så ingen grunn til å tvile på historien. Symptomene kom samtidig med denne hendelsen, svarte Svindland.

Hun mener at tidsaspektet er med og begrunne hvorfor det var overgrep som var grunnen.