Lege dømt til fengsel for forsikringssvindel

En lege fra Sør-Østerdal er dømt til ett år og tre måneders fengsel etter at han oppga høyere lønn enn han reelt tjente i et forsikringsoppgjør.

Sør-Østerdal tingrett

TINGRETTEN: Rettssaken mot legen gikk i Sør-Østerdal tingrett i midten av april.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

Legen er dømt for forsikringssvindel i forbindelse med et forsikringsoppgjør etter en ulykke. For 2010 oppga han en inntekt 173 711 kroner på legevakta, mens det reelt var 0.

«Åpenbart økonomisk motiver»

Dommen mot legen er knusende. Sør-Østerdal tingrett mener legen planla bedrageriet med tanke på å oppnå en betydelig forsikringssum og at han åpenbart hadde økonomiske motiver for forbrytelsen.

I dommen står det: «Gjennomføringsmåten viser etter rettens syn en sterk vilje til å oppnå en utbetaling fra forsikringsselskapet som han ikke hadde krav på.»

Richard Røed

AKTOR: Aktor og leder for økokrimseksjonen i Hedmark, Richard Røed mener dommen mot legen er god.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Retten tror ikke på legens forklaring om at han gjorde endringene kun for å underbygge sitt rettmessige krav basert på fremtidig tap og at han ikke hadde vinnings hensikt. Ifølge dommen mener retten legens forklaring om at han hadde rett på forsikringsoppgjøret ikke er troverdig.

«Endelig kan ikke retten se at tiltalte kan høres med at han fikk panikk og handlet i frykt fordi han trodde forsikringsselskapet ville si at han ikke hadde noe å tape».

Aktor og politiadvokat Richard Røed er fornøyd med dommen.

– Påtalemyndigheten mener dommer er god og vi har fått medhold på alle våre synspunkter i vurderingen av skyldspørsmålet. Det er en streng straff og dom. Domfelte levnes usedvanlig liten troverdighet i forbindelse med sin forklaring, sier Røed.

Legens forsvarer Idar Hegsethtrø har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Klippet og limte

Under rettssaken i Sør-Østerdal tingrett forklarte legen at ulykken førte til at han ikke kunne jobbe så mye som han ville, og han ønsket dermed å få dekket framtidig inntektstap. Han innrømmet at han endret inntekten ved å klippe ut en annen leges lønnsoppgave og lime det inn i sin egen.

Idar Hegsethtrø

FORSVARER: Advokat Idar Hegsethtrø er legens forsvarer.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Jeg gikk til det skrittet at jeg forfalsket dokumentet. Jeg innrømmer at jeg jukset. Det var ikke i vinnings hensikt, men for å sikre at jeg fikk utbetalt fremtidig tap. Jeg skulle ikke ha gjort det og beklager, sa legen fra vitneboksen.

Dette har altså ikke retten trodd på.

Ifølge tiltalen fikk han utbetalt 362 000 kroner, men kunne fått utbetalt 3,5 millioner kroner hvis bedrageriet ikke hadde blitt oppdaget.