NRK Meny
Normal

Tre prosent økning i arbeidsledigheten

Men i enkelte fylker går ledigheten ned, mest ned går den i Hedmark.

Arbeidsledighet

FLERE LEDIGE PÅ LANDSBASIS: I januar er det på landsbasis registrert 82 577 helt ledige og dette tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. For landet som helhet har ledigheten økt med 3 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

I januar er det på landsbasis registrert 82 577 helt ledige og dette tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. For landet som helhet har ledigheten økt med 3 prosent sammenlignet med januar i fjor.

På tross av en større usikkerhet i økonomien med lavere aktivitet innen oljesektoren og en svakere kronekurs, viser ledighetsutviklingen en nedgang i både Oppland og i Hedmark.

Turistnæringen styrket

– Vi ser at innlandsfylkene ikke er så sterkt påvirket av de oljerelaterte næringene som andre fylker. For vår eksportindustri og turistnæringen, er konkurranseevnen styrket, påpeker Lien.

– Nedgangen i ledigheten i Hedmark er på hele 10 prosent. Vi er det fylket som har størst prosentvis nedgang sammenlignet med samme måned i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Ved utgangen av januar måned er registrert 2 836 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med januar i fjor, er det nå 312 færre helt ledige i Hedmark.

Størst nedgang i ledigheten for bygg og anlegg

Det er flest arbeidsledige personer med bakgrunn fra industriarbeid, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker.

Arbeidsledigheten har gått ned innenfor de fleste yrkesgrupper, men størst er nedgangen innenfor bygg og anlegg hvor nedgangen er på 17 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Deretter fulgte personer med bakgrunn fra kontorarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker.

– Industrien har hatt vanskelige tider med tøff konkurranse. Men bedre utvikling i internasjonal økonomi og en gunstig kronekurs, gir håp om økt aktivitet og dermed flere sysselsatte framover, sier Bjørn Lien.

Ned i Oppland også

I januar var det ved NAV-kontorene i Oppland registrert totalt 2 361 helt ledige arbeidssøkere, som er 203 færre enn i januar 2014.

Med dette er arbeidsledigheten i fylket på 2,4 prosent, mot 2,7 prosent i januar 2014. Til sammenligning er arbeidsledigheten på landsbasis 3,1 prosent, med drøyt 82 600 helt ledige.

Vi ser at innlandsfylkene ikke er så sterkt påvirket av de oljerelaterte næringene som andre fylker. For vår eksportindustri og turistnæringen, er konkurranseevnen styrket.

Bjørn Lien, NAV-direktør Hedmark

Valdres og Lillehammer-regionen har den laveste arbeidsledigheten blant regionene i fylket på 2,1 prosent. Nord-Gudbrandsdal har den høyeste arbeidsledigheten blant regionene i fylket.