NRK Meny
Normal

Kritisk prestemangel i kirka

Prestestillinger lyses ut flere ganger enn før, og færre søker på de ledige jobbene. Tidligere var prestemangel et problem i Nord-Norge, men nå mangler det prester over hele landet.

Prest Mari Mikkelsen Western viser frem sin nye, lilla stola

Nyinnsatt prest, Mari Mikkelsen Western, trives i sin nye jobb i Sør-Aurdal. Stillingen hennes hadde vært utlyst tre ganger før Mari søkte, som første og eneste søker.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Jeg skulle egentlig ikke bli prest, for jeg hadde ikke hørt om teologiutdannelsen engang da jeg gikk på videregående. Hadde de reklamert litt mer for studiene ville kanskje flere valgt å bli prest, sier Mari Mikkelsen Western (27), nyinnsatt prest i Sør-Aurdal i Valdres.

Hun er godt fornøyd med yrkesvalget sitt i dag, og da hun ble ordinert i juli var allerede planen om å flytte til Valdres klar. Stillingen som sogneprest for Reinli og Leirskogen hadde nemlig vært lyst ut tre ganger da Mari søkte, som første og eneste søker. I Hamar bispedømme, hvor Mari er ansatt, er det flere ledige prestestillinger, og mange av dem har vært lyst ut flere ganger. Slik er det over hele landet.

– Så vidt jeg vet fikk alle de jeg studerte med jobb med en gang. Det er ikke noe problem så lenge man er villig til å flytte på seg, sier den nyutdannende presten i Valdres.

For i alle landets 11 bispedømmer, bortsett fra Oslo, sliter bispedømmerådene med få eller ingen søkere. I fjor ble 20 prosent av de ledige prestestillingene lyst ut gjentatte ganger, og 32 av landets prestestillinger var ubesatt.

Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Paul Erik Wirgenes, mener situasjonen er kristisk.

Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Paul Erik Wirgenes, er bekymret for den økende mangelen på prester i landet.

Foto: Kirkerådet / Kirkerådet

Frykter krise

– Vi mener at vi er på vei inn i en kritisk situasjon, hvor det er langt færre prester som utdannes enn det er og blir ledige stillinger. For noen år siden hadde vi en større forskning på dette fra Kirkens forskningssenter og de konkluderte i 2006 med at det ikke kom til å komme en krise. Vi argumenterte mot det da, og dessverre ser det ut til at vi har rett, sier avdelingsdirektør i Kirkerådet, Paul Erik Wirgenes.

30 prosent av landets prester er over 60 år, dermed vil flere og flere pensjonere seg de nærmeste årene. Kun en tredjedel av prestene er under 40 år. I tillegg hevder Wirgenes at det utdannes for få prester her i landet.

– Rekrutteringa til teologistudiene har de siste 10 - 15 åra har vært vesentlig lavere enn tidligere. Vi må jobbe mer med rekruttering fremover både i Kirkerådet, i bispedømmerådene og andre i feltet som har ansvar for det, sier Wirgenes.

Velger andre jobber

Leder i Den norske kirkes presteforening, Gunnar Mindestrømmen, har en annen forklaring på hvorfor prestestillingene står ledige.

– Det er ikke mangel på utdannede prester i Norge, men det er mange prester som jobber med andre ting enn det å være menighetsprest. Grunnen til det er at de lønns- og arbeidsvilkårene som blir tilbudt, ikke er gode nok til å rekruttere prester til de ledige stillingene, sier Mindestrømmen.

Han mener bispedømmerådene, som lyser ut jobbene og tilsetter prestene, må ta grep.

Gunnar Mindestrømmen er leder i Den norske kirkes presteforening

Gunnar Mindestrømmen som leder Presteforeningen, mener Kirkerådet og Bispedømmerådet er passive i sitt rekrutteringsarbeid.

Foto: Ann Elin Wang / Presteforeningen

– Vi opplever at de er alt for passive og alt for lite villige til å bruke de nødvendige virkemidlene for å få rekruttert prestene til de ledige stillingene. I tillegg opplever vi at Kirkerådet setter for lite fokus på rekruttering av prestene, fortsetter han.

Wirgenes i Kirkerådet er helt enig i at de må jobbe mer for å øke fokuset på rekrutteringen av prester, men samtidig er han uenig i at det er nok utdannede prester i Norge.

Virkemidlene Mindestrømmen sikter til, som bispedømmerådene styrer, er for eksempel økt lønn og dekte flytteutgifter. Han mener at bispedømmerådene må jobbe mer aktivt for å endre situasjonen.

Hever lønningene

Hamar bispedømme er et av bispedømmene som sliter med rekrutteringen. I 2013 måtte seks av 26 stillinger utlyses flere ganger. Personalsjefen i Hamar bispedømme, Trond Glimsdal, mener de bruker de virkemidlene de har til rådighet for å rekruttere nye prester og ta vare på de som allerede er ansatt.

– Vi er opptatt av å heve lønningene slik at vi kommer over landsgjennomsnittet på lønn, samt at vi gir tilskudd til andre tiltak for å få folk til å velge Hamar. Blant annet gir vi tilskudd til flytting og hjelp til å skaffe egne boliger, sier Glimsdal.

Han sier at bispedømmerådene kontinuerlig jobber for å tilrettelegge for sine ansatte og for å være en god arbeidsgiver, men at de har forbedringspotensiale på enkelte områder.

– Vi kan stadig bli bedre, men jeg føler at vi bruker tid og resurser på dette. Det er et viktig tema for oss, så vi er åpne for alle innspill som kan hjelpe oss å rekruttere flere prester, sier han.

Ikke bare Nord-Norge

Tradisjonelt sett har det vært problemer med å rekruttere prester til Nord-Norge, men nå sliter bispedømmer over hele landet.

– Vi ser at stillinger må utlyses på nytt i hele landet bortsett fra Oslo. Antall søkere på den enkelte prestestilling er vesentlig lavere enn for noen år siden. Dette er ikke bare en utfordring i utkant-Norge, men også en utfordring i de sentrale bispedømmene å få nok søkere til stilllingene sine, sier Wirgenes.

Men noen steder sliter de mer enn andre.

– Bispedømmene på Sørlandet, i Nord-Norge og på Hamar får nesten ikke søkere, sier Mindestrømmen.

Trives i Valdres

For Mari Mikkelsen Western er det givende arbeidsdager i prestejobben. Hun setter stor pris på samtalene med menneskene hun møter, samtidig opplever hun jobben sin som viktig og med mye ansvar.

– Jeg liker jobben veldig godt, men jeg kjenner litt på alt ansvaret, for det er mye ansvar, avslutter hun.

Prest Mari Mikkelsen Western jobber foran datamaskinen på sitt kontor.

Mari Mikkelsen Western trives i sin nye jobb som prest i Valdres.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang