Normal

Laveste ledighet på sju år

Arbeidsledigheten i Hedmark og Oppland fortsetter å gå ned - stikk i strid med resten av landet. I Hedmark har ledigheten gått ned med 18 prosent det siste året.

Byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen har hatt størst nedgang i ledigheten i Hedmark.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

På landsbasis går arbeidsledigheten opp. Det siste året med sju prosent. Ledigheten i Norge er nå på 2,9 prosent. Men ikke i Hedmark og Oppland.

I Hedmark har det ikke vært lavere arbeidsledighet siden 2008 og Hedmark er det fylket i landet som har størst nedgang i ledigheten.

Slik ser det ut i tall akkurat nå:

  • Hedmark: Ledigheten er på 2,3 prosent. 2.217 personer er uten jobb.
  • Oppland: Ledigheten er på 1,9 prosent. 1.844 personer er uten jobb.

– Vi har et arbeidsmarked med god etterspørsel etter arbeidstakere for tiden. Det skjer en del bra ting i Hedmark, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Tjener på svak krone

Han tror også Hedmark nyter godt av de utfordringene som andre deler av landet har, med en svakere kronekurs. Den gjør at flere tar ferie i Norge. Og eksportbedriftene har større sjanse til å være med å konkurrere om kontrakter.

– Jeg ser at arbeidsmarkedet i Hedmark faktisk vinner en del kontrakter i Norge, sier Lien.

Bedre i mange yrker

I Hedmark er det bygg- og anleggsbransjen som har tatt seg mest opp. I denne yrkesgruppa er nedgangen i ledigheten på 27 prosent. Deretter følger reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid.

Bjørn Lien

– Dersom vi ser på arbeidsmarkedet i landet under ett, ser det ut til at bedriftene i Hedmark går godt og etterspør arbeidskraft i større grad enn i mange andre fylker, sier fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– At nedgangen i ledigheten skjer i et bredt spekter av yrkesgrupper, indikerer at det skjer mye positivt innen mange næringer. Blant annet i handelsnæringen er det jobb til mange unge, sier NAV-direktør Bjørn Lien.

I Oppland er det flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg. Der er det 221 ledige jobber, ni prosent flere enn på samme tid i fjor. Totalt er det litt over 700 ledige stillinger med arbeidssted i Oppland akkurat nå.

Forskjell mellom by og land

Både i Hedmark og i Oppland er det ganske store forskjeller i ledigheten mellom ulike regioner og kommuner.

I Oppland er det lavest arbeidsledighet i Lom, der bare 8 personer (0,6 prosent) er uten jobb. I Jevnaker er det flere. Der er 104 personer (3,1 prosent) registrert som arbeidsledige.

I Hedmark er arbeidsledigheten lavest i Nord-Østerdalen med omlag 1,0 prosent. Flest ledige er det i Nord-Odal med 2,2 prosent og Åsnes med 3,2 prosent.

Ellers er det i Hamar og Ringsaker ledigheten har gått aller mest ned i Hedmark.

– Det er etablert mange nye jobber blant annet innen handelsnæringene i disse kommunene det siste året, sier Bjørn Lien.

Les også: