NRK Meny
Normal

Lav ledighet, høy vikarmangel

Lav arbeidsledighet gir høy vikarmangel.

Pleie- og omsorg
Foto: Janerik Henriksson/Scan-Foto, FLT-PICA, Janerik Henriksson, code 50010

Varsler om stor vikarmangel

Fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien, sier arbeidsgiverne har en stor utfordring foran seg for å få feriekabalene til å gå opp. Kommunenes rådmenn Lien har snakket med, melder om stor etterspørsel fra både kommunale og private bedrifter.

Være kreativ - start tidlig

Mange arbeidsgivere er allerede sent ute, og Lien mener en må være kreativ og tidlig ute for å sikre seg folk. Han råder bedriftsledere til å spørre sine egne ansatte om noen i familien kan være aktuelle, eller om de kjenner andre i bekjentskapskretsen.

Et annet råd er å oppsøke utdanningsinstitusjoner og skoler for å hanke inn studenter og annen ungdom til sommerjobbene.

Kritisk for helse- og omsorgssektoren

Den store bøygen er å få tak i folk til pleie- og omsorgssektoren. Der trengs det både faglært og ufaglært arbeidskraft til flere skift gjennom døgnet. Lien råder ledere for pleie- og omsorgsinstitusjoner til spesielt å ta kontakt med de skolene som har linjevalg for helse- og omsorg. Der vil en kunne finne motiverte elever som er villig til å tjene penger og få seg praksis.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • En bil av veien

    En bil har kjørt av veien på fylkesvei 250 mellom Vingrom og Vingromsåsen. Utforkjørselen skjedde om lag 8 kilometer fra Vingrom. En mann var i bilen, men han skal være ute av kjøretøyet.

  • Telenor-ansatte i Gjøvik reagerer

    Telenor-ansatte reagerer på at 23 ansatte i Gjøvik må slutte som et ledd i omorganiseringen. Det sier en av de ansatte, Lise Randi Bjørnstad. El og IT-forbundet mener at dette vil føre til forverret arbeidsmiljø for de gjenværende.

    Lise Randi Bjørnstad
    Foto: Ruth Barsten / NRK