NRK Meny
Normal

Lånte bort traktoren og fikk 8.000 i bot

Varaordføreren i Elverum, Arnfinn Uthus, er dømt for brudd på motorferdselsloven etter at han lånte bort traktoren til en bekjent som skulle flytte ei brakke.

Sør-Østerdal tingrett

Sør-Østerdal tingrett mener Arnfinn Uthus er skyldig og har dømt ham til å betale en bot på 8.000 kroner.

Foto: Halvor Mykleby

Varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus, er selv jeger.

Arnfinn Uthus, som er varaordfører i Elverum kommune, er dømt for brudd på loven om motorferdsel i utmark.

Foto: Privat

Varaordføreren ble først ilagt en bot på 10.000 kroner, men nektet å betale. Dermed havnet saken i retten.

Nå har Sør-Østerdal tingrett dømt ham til å betale en bot på 8.000 kroner, subsidiært 16 dagers fengsel, samt 2.000 kroner i saksomkostninger.

Flyttet brakke med traktor

Uthus er dømt for å ha lånt bort traktoren sin til en person som ikke hadde løyve eller tillatelse. Vedkommende skulle flytte ei brakke. Han kjørte så traktoren i utmarka, blant annet i et fredet naturreservat, etter avtale med Uthus og med hans tillatelse.

Dette skjedde ved årsskiftet 2013/2014 og ble oppdaget da en ansatt i Statens Naturoppsyn så traktorsporene og rapporterte saken.

Han som kjørte traktoren har også fått et forelegg og vedtatt det. Men Arnfinn Uthus har nektet. I tingretten sa han at han ikke hadde kjørt ulovlig og mente det var høyst urimelig at han måtte betale 10.000 kroner i bot.

Plikt til å undersøke

Det var altså ikke Sør-Østerdal tingrett enige i. De har funnet Arnfinn Uthus skyldige etter tiltalen og dømt ham til å betale 8.000 kroner i bot.

Retten mener han som grunneier av store skogområder har plikt til å undersøke nærmere hvorvidt motorferdsel i utmark på hans grunn er lovlig eller ikke.

Aktor ba om en bot på 12.000 kroner og 7.500 kroner i saksomkostninger, men retten har lagt seg noe lavere. Uthus sin forsvarer ba om frifinnelse og at det offentlige dekket hans saksomkostninger.