NRK Meny
Normal

Landbruksministeren: – Denne ulven skal takast ut

Landbruksminister Jon Georg Dale forsikra beitenæringa om at dei skal sikre dei naudsynte ressursane for å få tatt ut ulven som har forårsaka den håplause beitesituasjonen i Hurdal, på Hadeland og Toten i sommar.

Ulven i Gran

ULVEN: Denne ulven vil Landbruks- og matminister Jon Georg Dale nå ta ut.

Foto: Fellingslaget i Gran

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kalla forslaga til tiltaka uvurderlege då han møtte beitenæringa fredag.

– Denne ulven skal takast ut. og vi skal stille dei ressursane som er nødvendig, fortsette han.

Møtte fortvila sauebønder

Bakgrunnen for møtet mellom sauebøndene og den politiske leiinga i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet var tapet av 280 sau i Hurdal, på Hadeland og Toten i løpet av dei siste månadene.

På førehand har sauebøndene kravd at ulven vert teke ut raskare når den beveger seg over i beiteprioriterte område og at bøndene kompenserast for tap og ekstraarbeid.

Vi skal ikkje lide nokon skade på grunn av freda rovdyr, sa Pål Kjorstad i Norsk Sau og Geit før møtet.

Sauekadaver etter ulveangrep i Gran

STORE TAP: I Hurdal, på Hadeland og Toten har ulvens herjingar ført til tap og skadar på heile 280 beitedyr.

Foto: Privat

Beitesesongen øydelagt

Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag kravde under møtet forståing for situasjonen sauebøndene står i.

– Alle som er råka må kompenserast. Alle i Gran og Toten beitelag er råka, sa han.

Ulset forklarte at i Gran betyr det at svært mange har heile beitesesongen spolert. Nokon har måtta henta inn at dyra sine frå utmarksbeite og mange har ikkje slept dyra sine i det heile teke.

Lova kompensasjon

Landbruksministeren lova ekstra pengestøtte til bøndene som må halde sauene sine​ heime på grunn av ulven og dermed ikkje får utnytta det rimelege utmarksbeitet.

Dale lover å ta ut ulven

VIL TA GREP: – Det skal ikkje vere ulv i dette området, sa Jon Georg Dale.

Foto: Even Lusæter / NRK

Det har vorte kritisert at klima- og miljøministeren, Vidar Helgesen, ikkje tok turen til møtet. I staden var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet på plass.

Lunde lova òg økonomisk kompensasjon til å dekke dei ekstraordinære utgiftene på grunn av ulven.

– Saka blir prioritert i begge departementa, sa statssekretæren.

Han informerte òg om at dei har teke initiativ overfor både den nåverande og førre regjering i Sverige om forvaltning, men at det ikkje har vore vilje til det Bakgrunnen for forslaget er den felles skandinaviske ulvestamma.

Møte departement og sauenæringa 4.august

MEDKJENSLE: Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, opna møtet med å seier at ho føler med bøndene som står oppe i denne situasjonen kvar dag.

Foto: Elin Fossum / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Blir 3. størst i landet

    Gausdal Bruvoll kjøper Gran Tre, og blir den tredje største leverandøren av trelast i Norge.Gran Tre eies av de to allmenningene Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning, mens Gausdal Bruvoll er en samvirkebedrift som blir eid av 1300 skogeiere.

  • Kom til rette etter leteaksjon

    En 88 år gammel kvinne med demens tok seg en tur på egenhånd mandag ettermiddag og ble meldt savnet fra Lillehammer sykehus. Tre timer senere kom kvinnen til rette, melder politiet.

  • Brann i vogntog

    Det brenner i et vogntog på E6 ca. fem kilometer nord for Dombås. Nødetatene er på vei til stedet.