Normal

Lagmannsretten reduserte straff for nedlasting av overgrepsbilder

En elverumsing er i Eidsivating lagmannsrett dømt til ett år og ti måneders fengsel for å ha lastet ned 367 000 overgrepsbilder av barn.

Hamar tinghus

LAGMANNSRETTEN: Rettssaken mot mannen gikk i forrige uke i Eidsivating lagmannsrett i Hamar. Han har tidligere tilstått, men mener han fikk for streng straff i tingretten og anket.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dermed har lagmannsretten gitt mannen to måneder lavere straff enn det Sør-Østerdal tingrett gjorde.

– Vi konstanterer at vi har fått noe medhold i den forstand at dommen er blitt noe mildere. Forøvrig tar vi dommen til etterretning for å vurdere nærmere hvordan han vil forholde seg til den, sier forsvarer Unni Fries.

Unni Fries

ETTERRETNING: Forsvarer Unni Fries sier de tar dommen til etterretning og det er ikke bestemt om de anker.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Da rettssaken gikk i lagmannsretten i forrige uke argumenterte Fries for at mannen måtte få strafferabatt fordi han tilsto i første avhør. Dette er altså lagmannsretten enig i.

Enormt beslag

Saken mot mannen startet oktober 2015 da politiet fant 367 000 overgrepsbilder og 1500 filmer med en samlet spilletid på 132 timer hjemme hos ham. Det er både bilder av barn som poserer på en seksualisert måte og grove seksuelle overgrep. Det ble også funnet 5400 tekster som beskriver incest og overgrep.

Elverumsingen innrømmet straffskyld og saken gikk som en tilståelsessak i Sør-Østerdal tingrett i fjor. Han ble dømt til to års fengsel.

Han mente det var for strengt og anket til Eidsivating lagmannsretten, som har redusert straffen til ett år og ti måneders fengsel.

– Lagmannsretten har gjort en ørliten korreksjon og gitt littegrann lavere straff. Det er en liten justering innen det skjønn vi ser at lagmannsretten ofte har, sier aktor og politiadvokat Henning Klauseie.

Dette er samme straff som Klauseie ba om i tingretten.

Klauseie

AKTOR: Politiadvokat og aktor Henning Klauseie

Foto: Tom Haakenstad / NRK

– Det har vært vanskelig å finne straffenivå fordi det ikke finnes tilsvarende saker i landet. Sånn sett er dette en avklaring på at denne typer saker i utgangspunktet skal straffes med fengsel i over to år, men han får noe strafferabatt.

– Ikke vist forståelse

Lagmannsretten finner det skjerpende at mannen ble dømt for lignende forhold i 2003, og at han kort tid etter soning av straffen startet å laste ned overgrepsbilder på nytt og fortsatte med dette fram til 2015.

Retten mener det er skjerpende at han ikke har vist forståelse for de alvorlige konsekvensene hans nedlasting har å si for barna som er involvert. Sjøl om han tar avstand fra det mest alvorlige materialet, bagatelliserer han sin egen opptreden, ifølge dommen.

Lagmannsretten mener at fengselsstraffen bør ligge i overkant av to års fengsel, men elverumsingen får noe strafferabatt fordi han tilsto. Samtidig mener lagmannsretten at tilståelsen har hatt liten betydning for sakens oppklaring.

Under rettssaken i lagmannsretten sa forsvarer Fries at hun mente saken hadde tatt lang tid å etterforske med tanke på at mannen hadde tilstått i første avhør.

Lagmannsretten er ikke enig, og mener etterforskningstiden har vært nødvendig for å gjennomgå det store beslaget.