Lager låveteater

Fire unge skuespillere har gått sammen og laga det de kaller låveteateret. Nå er de klare med årets sommeroppsetning, Alice i eventyrland, i låven på Hovinsholm gard på Helgøya.

Fire unge skuespillere har gått sammen og laga det de kaller LÅVEteateret.
Nå er de klare med årets sommeroppsetning i låven på Hovinsholm gard på Helgøya.