Normal

Lager fartshumper for å beskytte arbeiderne

Bilistene tar ikke hensyn gjennom anleggsområder. Nå ser vegvesenet seg nødt til å lage midlertidige fartshumper på riksvei 3 i Østerdalen for å få ned farten.

Riksvei 3 i Østerdalen

Vegvesenet lager nå fartshumper gjennom anleggsområdet på riksvei 3 i Østerdalen for å få bilistene til å kjøre sakte nok.

Foto: Statens Vegvesen

Ola Alme, Statens Vegvesen

Byggeleder Ola Alme sier bilistene som ikke tar hensyn gjennom anleggsområdet utgjør en stor fare.

Foto: Statens Vegvesen

– Vi opplever svært farlige situasjoner hver dag. De fleste hendelsene gjelder vanlige trafikanter og tungtransport som holder høy hastighet gjennom anleggsområdet, sier Ola Alme i Statens vegvesen.

Han er byggeleder for utbedringsarbeidet på riksveg 3 i Hedmark mellom Hanestad og til kommunegrensa mellom Rendalen og Alvdal. Der jobbes det med å forsterke kantene langs vegen og gjøre sideterrenget slakere.

Tar ikke hensyn

Men bilistene kjører så fort gjennom anleggsområdet, at det setter både anleggsarbeiderne og de andre trafikantene i fare.

– Ettersom en del trafikanter tydeligvis ikke overholder skiltet hastighet, vil det etableres fartshumper for å ivareta sikkerheten til anleggsarbeidere og trafikanter, sier Ola Alme.

Det skal lages to fartshumper på stedet og det skjer denne uka. De blir plassert på vegen ved et massetak hvor anleggstrafikken vil krysse riksvei 3 hyppig i en periode framover.

Ikke nok med skilt

Sperremateriell for arbeidsvarsling på E6 i Akershus

Bilistene tar ikke hensyn til skiltene og nå ser vegvesenet seg nødt til å bygge midlertidige fartshumper på riksvei 3 i Østerdalen for å få ned farten.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen Knut Opeide

Det har vært nedsatt hastighet på hele den 14 kilometer lange strekningen fra Hanestad til kommunegrensa mellom Rendalen og Alvdal i en periode.

– En del trafikanter kjører selvsagt veldig fornuftig i anleggsområdet, noe vi setter stor pris på, sier byggeleder Ola Alme.

Men for mange gjør det ikke. Fartshumpene blir et forsøk på å tvinge ned farten hos dem som ikke respekterer skiltene.

– Fartshumper brukes, så vidt jeg vet, sjelden i våre anleggsområder, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Einar Søberg.

Ta hensyn til pappaen min

Det er ikke første gang Statens vegvesen fortviler over farlige arbeidsforhold for dem som jobber med vegarbeid, enten det er byggevirksomhet, utbedringer eller asfaltarbeid.

En kampanje på E6 i Melhus med bilde av en gutt som ber folk ta hensyn til pappaen hans hjalp godt.

Les også: