NRK Meny
Normal

Kvinneklinikken samler Hedmark

– Jeg tror ikke det har vært en slik samling i Hedmark om en sykehussak siden Forsvaret bygde lasaretter på 1750-tallet, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad. Han var en av de omtrent 100 personene som i dag møtte opp i Hamar for å fortelle hva de mener om forslaget om bare én kvinneklinikk i Innlandet.

Torsdag deltok rundt 100 personer i en markering for to kvinneklinikker utenfor Scandic Hotell i Hamar.

Se appeller og intervjuer fra markeringen på Hamar i dag. Fotograf Knut Røsrud.

Elverum opplever massiv støtte fra hele Hedmark om at det må være to kvinneklinikker i Innlandet, en i Lillehammer og en i Elverum.

– Vi får til og med støtte fra Hamar, humrer ordfører Erik Hanstad. Hamar og Elverum har alltid vært som hund og katt i sykehussaker.

Demonstrerer for kvinneklinikk

Fagfolk, politikere og publikum derltok i markeringen utenfor Scandic i Hamar.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I dag deltok rundt 100 personer i en markering for to kvinneklinikker utenfor Scandic Hotell i Hamar. Inne på hotellet hadde ledelsen i Sykehuset Innlandet seminar. I morgen, fredag, møtes styret i Sykehuset Innlandet for å bestemme om det skal være en eller to kvinneklinikker. Innstillingen er at det bare skal være en kvinneklinikk, og den skal ligge i Lillehammer.

Hovedmålet med markeringen dagen før styremøte, var enten å få endret innstillingen, eller hele saken utsatt.

For stor avstand

Aksjonistene for to klinikker har to hovedargumenter: avstand og at fagmiljøet i Elevrum må opprettholdes.

Av innstillingen går det fram at Lillehammer skal ha de kritiske fødende fra Hedmark, og at de etter fødselen skal tilbakeføres til Elverum.

– Små, kritisk syke barn skal fraktes minst mulig, sier aksjonist Lena Jordan som jobber ved barneavdelingen ved sykehuset i Elverum.

Jordan peker også på at det er viktig å beholde fagmiljøet, og sier det blir vanskelig å rekruttere leger hvis Lillehammer får alt.

Hovedargumentet for bare en kvinneklinikk i Innlandet er at det er for få kritiske fødsler i Innlandet til å ha to klinikker, og at det er best og billigst å samle tilbudet i Lillehammer.

Sykepleierforbundet lokalt er uenige om saken; sykepleierne i Oppland mener det beste er en klinikk i Lillehammer. I Hedmark vil sykepleierne ha to.

Fylkesgrensa splitter også politikerne. I Hedmark har alle ordførerne, unntatt Ringsaker- og Stange-ordførerne som er inhabile i saken, skrevet under på et opprop om at det må være to kvinneklinikker.

Demonstrerer for kvinneklinikk

Kvinneklinikk-saken samler Hedmark

Foto: Anne Kari Løberg / NRK