NRK Meny
Normal

Kvinnefiendtlig lokalpolitikk

- Lokalpolitikken er gammeldags og kvinnefiendtlig, mener samfunnsforsker Ingrid Guldvik.

Daglig leder Signe Opsahl ved Kvinneuniversitetet i Hamar.
Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Kvinnene i innlandet forlater kommunepolitikken i langt større grad enn menn.

Det skyldes måten lokalpolitikken drives på, sier samfunnsforsker Ingrid Guldvik.

- Se på arbeidsbetingelsene i politikken. Lange og sene møter gjør det vanskelig for kvinner å delta.

- Hvordan da?

- Kvinner må i større grad enn menn bruke kvelden på å ta seg av unger eller gamle forelre, ikke gå i møter, sier samfunnsforskeren.

 

Kjerstin Lundgård er en av få kvinner som vil inn i lokalpolitikken.
Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Sju Grankvinner slutter

Tidligere denne uka ble det kjent at alle de sju Arbeiderparti-kvinnene i Gran kommunestyre sier nei takk til gjenvalg.

At så mange kvinner forsvinner fra samme liste samtidig tilhører sjeldenhetene.

Men statistikken viser at innlandskvinnene sier nei til gjenvalg langt oftere enn mannlige politiker-kollegaer.

Frikjøp av politikere

Frikjøp av politikere slik at møter kan holdes på dagtid kan gjøre det mer attraktivt å være politiker for kvinnene, foreslår Signe Opsahl, daglig leder ved Kvinneuniversitetet i Hamar.

Hun er bekymret over den lave kvinneandelen i kommunestyrene i Hedmark og Oppland.

Hvis utviklingen går like tregt framover kan det bli lenge til det er like mange kvinner som menn i lokalpolitikken.

- Fortsetter det slik det gjort de siste årene, vil det først i 2050 være like mange kvinner som menn i politikken.