Kviknedølene vil ut av Tynset kommune

Kviknedølene mener de bidrar med rundt 20 millioner kraftkroner årlig til Tynset kommune, men at de får lite tilbake. Nå drar de på frierferd til Trøndelag.

Kviknedølene vil ut av Tynset

- Vi finner oss ikke i å bli ranet av Tynset kommune sier Jan Haugan (t.v) og Egil Ween i Kvikne Utvikling

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Vi har dårligere betingelser i vårt nåværende "ekteskap" enn vi kanskje kan forhandle oss til i framtidig "ekteskap" med andre kommuner.

Det sier ildsjel i Kvikne Utvikling, Egil Ween.

Sinnene er satt i kok etter at politikerne i budsjettet for 2015 vedtok å legge ned eldresenteret Enan på Kvikne. Det rammer 14 beboere og 20 ansatte.

Kviknedølene er i opprør, og nå vil de ta med seg kraftkronene og dra på frierferd til Trøndelagskommunene Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Kviknebygda

Blir dette trønderland i framtida? Kviknedølene truer med å forlate Tysnet kommune.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Finner oss ikke i det.

Kraftkronene de mener seg berettiget til stammer fra utbyggingen av Orklavassdraget på 80-tallet. En utbygging som møtte stor motstand lokalt.

Den skjedde i naturområder som i hovedsak ligger i tidligere Kvikne kommune, derfor mener Kvikne Utvikling at kraftkronene skal brukes til å skape arbeidsplasser i bygda.

Når det nå kuttes 11 årsverk ved Enan mener de det er i strid med forutsetningene om at pengene skal tilbakeføres til lokalsamfunnet.

– I fjor fikk Tynset 18 millioner kraftkroner. Det kostet 8 millioner kroner å drifte eldresenteret på Enan.

Da er det å oppfatte som et ran at eldresenteret forsvinner, sier Jan Haugan som er leder i Kvikne Utvikling.

– Og hvor er det blitt av de resterende 10 millionene, spør han.

20 millioner kroner årlig

Tynset sentrum

Det er her i Tynset sentrum at Kviknedølene mener pengene 'deres' er blitt brukt.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kviknedølene mener å ha dokumentasjon for at Tynset kommune årlig tilføres 20 millioner kroner takket være kraftutbygginga i Kvikne-naturen.

Dette vil de har mer av tilbake til bygda blant annet i form av arbeidsplasser.

Men blir det ikke for snevert å hevde at kraftpengene må brukes lokalt på Kvikne? At pengene tilbakeføres lokalt kan jo omfatte hele kommunen?

– Jo det kan hende. Men den avveininga må tynsetingene gjøre i samarbeid med befolkninga på Kvikne, sier Ween.

Alle bidrar til kommunekassa

Bersvend Salbu

Alle bidrar jo til kommunekassa, ikke bare kviknedølene sier ordfører Bersvend Salbu

Foto: Frode Meskau

– Kvikne bidrar med penger i kommunekassa, men det gjør jo alle innbyggere og grender i kommunen. Derfor må pengene brukes til felles beste, sier ordfører i Tynset Bersvend Salbu.

- De kaller det et ran, hva sier du til det?

– Det blir rett og slett litt vanskelig å forholde seg til.

– Jeg er glad i kviknedølene, og ikke bare pengene deres, sier han til deres trusler om å melde overgang til Trøndelag.

Laster kart, vennligst vent...

Kvikne Utvikling mener kraftpengene skal tilbakeføres til det som en gang var Kvikne kommune.