– Et godt sjukehus er bedre enn et nært sjukehus

De fleste i Hedmark og Oppland er mye mer opptatt av kvalitet på sjukehustilbudet enn hvor sjukehuset ligger. Det viser en fersk undersøkelse. – Det varmer hjertet mitt, sier leder i brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Marthe Kraabøl.

Lillehammer sykehus

Sjukehustilbudet i Hedmark og Oppland er under vurdering. Nå viser en ny undersøkelse at sykehusets geografiske beliggenhet er mindre viktig. Her ser man Lillehammer sykehus.

Foto: Knut Sveen / NRK

70 prosent av de 1000 spurte i Hedmark og Oppland svarer at kvalitet er viktigere enn beliggenhet i framtidas sjukehus. Det viser undersøkelsen som Sentio research har gjort for Sykehuset Innlandet.

Vil fjerne myter

Det er Sykehuset Innlandet som har fått Sentio til å stille spørsmål om hva de synes er viktigst av kvalitet og beliggenhet i framtidas sjukehus. Administrerende direktør Morten Lang-Ree sier at de hvert år har brukerundersøkelser for å få vite hva folk mener om tilbudet deres.

Spørsmålet nå henger også sammen med prosessen det jobbes med rundt om sjukehusfunksjoner skal samles eller ikke.

Kvalitet viktigere enn sjukehusbeliggenhet

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Morten Lang-Ree ville få avlivet noen myter.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det er viktig for oss å få vite hva som er myter og hva som er fakta. At såpass mange svarer kvalitet betyr at de tenker som vi gjør når vi jobber videre. Nærhet og kvalitet er ikke nødvendigvis motstridende, men på noen områder ser vi at vi får bedre kvalitet ved en sentralisering, sier Morten Lang-Ree.

Men han vil ikke si noe om han mener svarene sier noe om hva folk mener om et hovedsjukehus for begge fylker.

De 500 fra hvert av fylkene ble også spurt om i hvor stor grad debatten om fremtidens sjukehustilbud engasjerte dem. 40 prosent svarte «i stor eller svært stor grad», 31 prosent svarte «både og» mens 28 prosent svarte «i liten eller svært liten grad».

Beliggenhet viktigst i nord

91 prosent av de spurte på Hedmarken satt kvalitet høyest. Også i Gjøvikregionen (73 prosent) og Lillehammerregionen (69 prosent) er beliggenhet mindre viktig enn kvalitet.

I Nord-Østerdal er det 58 prosent som mener beliggenhet er viktigst. I alle de andre regionene setter over halvparten kvalitet foran hvor sjukehuset ligger.

–Det er kanskje ikke så rart siden det er langt både til Trondheim og Elverum, sier leder i brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Marthe Kraabøl.

Men i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres, som også ligger langt unna sjukehus, svarer over halvparten at kvalitet kommer foran beliggenhet.

– Jeg tror det kan skyldes at de lokalmedisinske sentrene er bedre utbygd i Oppland enn i Hedmark. Det er jo ikke noe lokalmedisinsk senter mellom Elverum og Tynset. Med flere lokalmedisinske sentra vil jo også kvaliteten på tilbudene komme ut i distriktene, sier Kraabøl.

Kvalitet viktigere enn sjukehusbeliggenhet

Leder i brukerutvalget i Sykehuset Innlandet Marthe Kraabøl er fornøyd med svarene.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK
Lei av å bli sendt Mjøsa rundt

Lederen for brukerutvalget tror at mange pasienter som bruker sjukehuset ofte begynner å bli lei av å bli sendt Mjøsa rundt på de ulike sjukehusene, avhengig av hva slags hjelp de trenger.

– Jeg vil bli behandla fra topp til tå på ett sjukehus, ikke bli sendt rundt Mjøsa, sier Marthe Kraabøl.

Hun har ikke lagt skjul på at hun mener den beste løsningen vil være et hovedsjukehus. Det har også brukerutvalget tidligere uttalt i høringsrunder knytta til planer om et hovedsjukehus. Om det er det de ender på også i neste runde, vet hun ikke nå.

– Blir det ikke et litt ledende spørsmål når kvalitet settes opp mot beliggenhet?

– Jo. litt. Man har to valg og noen tenker nok på hva de har i dag når de svarer på spørsmålet. Noen tror kanskje det nye tilbudet kommer i tillegg, men det er jo ikke aktuelt, sier hun.

Hun er også usikker på om svarene sier noe om hva folk mener om planene om et hovedsjukehus.

Politikere i begge fylker har engasjert seg i sjukehusdebatten, og flere fylkespartier er skeptisk til at det bygges et nytt sentralsjukehus for begge fylker.

– Det er nok en del politikere som ikke har nok kunnskap om hva som skjer og hvorfor. Det er noe Sykehuset Innlandet må bli flinkere til å informere om. En politiker jobber ofte for sin kommune, men kjenner kanskje ikke godt nok til de faglige begrunnelsene, sier Kraabøl.