Lærerne skal utfordres

På barne- og ungdomsskolen på Hadeland er det lærerne som blir utfordret. De har gått sammen om et kunnskapsløft for å heve nivået i undervisninga.

Lærerprosjekt Hadeland

Lærerne på Hadeland skal utfordres ved å presentere sine undervisningsopplegg.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

– Det betyr at du blir skjerpet. Du må tenke på hva det faktisk er du gjør i din egen hverdag som lærer. Og det er viktig at du får repetert, synes jeg, det man har lært, sier den nyutdannede læreren Hanne Bergstuen.

Lærere i barne- og ungdomsskolen i Jevnaker, Lunner og Gran er med i et prosjekt for å heve nivået på undervisninga: det betyr at hver enkelt lærer stadig blir utfordret.

Diskusjoner

Slik lyder kortversjonen av prosjektet:

– Alle skal presentere et undervisningsopplegg med jevne mellomrom. Så skal det gis innspill fra de andre på hvordan du kan gjøre det anda bedre og hva som har vært bra. Så lærer vi hvordan de andre gjør det, forteller Marte Alhaug som er lærer og leder læringsgruppene på Gran ungdomsskole.

Det handler om å diskutere seg fram til de beste løsningene for hvordan læringa skal foregå i de forskjellige fagene, om hvordan presentere stoffet, hvordan være en tydelig leder i klasserommet, og, det aller viktigste, involvere og bevisstgjøre elevene enda mer – slik at det viktige ikke blir hva som er gjort, men hva som er lært.

– Det er en fin balansegang mellom å støtte hverandre og dytte hverandre. Vi har bestemt oss for at vi skal ha litt takhøyde på møtet slik at vi skal få lov å si det vi mener med formål om at vi skal bli best mulig, alle sammen.

Lærerprosjekt på Hadeland

Elev Addy Grini Enger ser på seg selv som en «fornøyd elev». Hun har god tro på Hadelands-lærerne kunnskapsløft.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Imponert prosjektleder

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark, er leder av prosjektet.
Han håper at foreldre og elever merker at en del lærere har blitt tydeligere ledere i klasserommet.

– Jeg er imponert over hvordan lærere reflekterer over hvordan de jobber med elever for å få dem til å utvikle seg selv og lære. Jeg opplever at jeg møter mange dyktige og engasjerte lærere.

Mange andre skoler og kommuner nå henvender seg til Hadeland for å lære av prosjektet. og prosjektlederen har vært i Utdanningsdirektoratet for å fortelle om erfaringene sine der.

Tar tid

Prosjektet kan imidlertid være tidkrevende.

– Det er spennende med et slikt opplegg, men det tar mye tid, sier en av veteranene på lærerværelset, Kari Reinertsen

– Det som jeg føler i hverdagen er at det er en del ting som blir skjøvet litt til siden. Planleggingstiden vår blir brukt veldig mye til dette.