NRK Meny
Normal

Kunne blitt svært viktig for ulvebestanden

Ulven som ble skutt i Trysil var så genetisk viktig at rovviltforvaltninga satte i gang et større apparat for å spore og følge den.

Ulv skutt i Trysil

ULOVLIG FELLING: Denne hannulven ble skutt i Trysil.

Foto: Politiet

Det var i november at svenske myndigheter varslet om at en hannulv fra den russisk/finske bestanden var påviste i Jämtland og Dälarnes len.

– En fant da ut at det var en ny ulv i Skandinavia, og den var dermed automatisk klassifisert som en genetisk viktig ulv, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet. Terje Bø.

Mann innrømmer å ha skutt ulv

Dyr fra den russisk/finske bestanden blir sett på som uhyre viktig genetisk, og at de kan bidra til å redde den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. Denne bestanden er nemlig preget av innavl.

– Denne bestanden trenger å få tilført flere dyr som går inn i reproduksjonen og reduserer innavlsgraden, sier Bø.

Norske myndigheter varslet
Terje Bø

VILLE SPORE ULVEN: Miljødirektoratet, her ved seksjonssjef Terje Bø.

Foto: NRK

Norske myndigheter ble umiddelbart varslet, og overvåkningsarbeidet ble intensivert på norsk side i og med at sjansen var til stede for at den skulle krysse grensa.

Den 17. desember ble det observert en ulv i Engerdal kommune, og ut ifra sporing og observasjon på stedet ble det slått fast at det med stor sannsynlighet var den varslede hannulven som hadde kommet inn i landet.

Statens Naturoppsyn (SNO) samlet inn DNA-prøver av ulven, og Miljødirektoratet forberedte radiomerking av ulven. Samtidig sendte de en anbefaling til Klima- og miljødepartementet om midlertidig stans i den pågående lisensfellinga i området. Departementet fulgte rådet, og allerede den 18. desember ble lisensfellinga stoppet.

Senere samme dag kom bekreftelsen fra Rovdata at det var den aktuelle hannulven som hadde vandret inn i Norge.

Fant blodpøl

På oppdrag fra Miljødirektoratet satte SNO i gang med sporing kvelden den 18. desember og morgenen den 19. desember. Hensikten var å finne ulven og om mulig radiomerke den umiddelbart.

Det var ikke mulig å følge sporene nøyaktig på grunn av vær og føreforholdene. Men sporene kom over en blodpøl, og politiet ble varslet. DNA-prøver viste at det var fra den finsk-russiske ulven.

En trysling meldte seg og har innrømmet å ha skutt ulven.

Ifølge Terje Bø var det ikke offentlig kjent akkurat hvor ulven var, myndighetene klarte heller ikke å spore den nøyaktig.

– Men det var kjent at det var den som var kommet inn i Engerdal. Det ble lagt ut informasjon om det i Engerdal, og det var også mye oppmerksomhet om ulven i Sverige, sier Bø.

Den siktede tryslingen har forklart i politiavhør at han var varslet om at det var en ulv i området.

Ulveskytter: – Fikk varsel om at det var ulv i området

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang