NRK Meny
Normal

Kunne blitt svært viktig for ulvebestanden

Ulven som ble skutt i Trysil var så genetisk viktig at rovviltforvaltninga satte i gang et større apparat for å spore og følge den.

Ulv skutt i Trysil

ULOVLIG FELLING: Denne hannulven ble skutt i Trysil.

Foto: Politiet

Det var i november at svenske myndigheter varslet om at en hannulv fra den russisk/finske bestanden var påviste i Jämtland og Dälarnes len.

– En fant da ut at det var en ny ulv i Skandinavia, og den var dermed automatisk klassifisert som en genetisk viktig ulv, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet. Terje Bø.

Mann innrømmer å ha skutt ulv

Dyr fra den russisk/finske bestanden blir sett på som uhyre viktig genetisk, og at de kan bidra til å redde den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. Denne bestanden er nemlig preget av innavl.

– Denne bestanden trenger å få tilført flere dyr som går inn i reproduksjonen og reduserer innavlsgraden, sier Bø.

Norske myndigheter varslet
Terje Bø

VILLE SPORE ULVEN: Miljødirektoratet, her ved seksjonssjef Terje Bø.

Foto: NRK

Norske myndigheter ble umiddelbart varslet, og overvåkningsarbeidet ble intensivert på norsk side i og med at sjansen var til stede for at den skulle krysse grensa.

Den 17. desember ble det observert en ulv i Engerdal kommune, og ut ifra sporing og observasjon på stedet ble det slått fast at det med stor sannsynlighet var den varslede hannulven som hadde kommet inn i landet.

Statens Naturoppsyn (SNO) samlet inn DNA-prøver av ulven, og Miljødirektoratet forberedte radiomerking av ulven. Samtidig sendte de en anbefaling til Klima- og miljødepartementet om midlertidig stans i den pågående lisensfellinga i området. Departementet fulgte rådet, og allerede den 18. desember ble lisensfellinga stoppet.

Senere samme dag kom bekreftelsen fra Rovdata at det var den aktuelle hannulven som hadde vandret inn i Norge.

Fant blodpøl

På oppdrag fra Miljødirektoratet satte SNO i gang med sporing kvelden den 18. desember og morgenen den 19. desember. Hensikten var å finne ulven og om mulig radiomerke den umiddelbart.

Det var ikke mulig å følge sporene nøyaktig på grunn av vær og føreforholdene. Men sporene kom over en blodpøl, og politiet ble varslet. DNA-prøver viste at det var fra den finsk-russiske ulven.

En trysling meldte seg og har innrømmet å ha skutt ulven.

Ifølge Terje Bø var det ikke offentlig kjent akkurat hvor ulven var, myndighetene klarte heller ikke å spore den nøyaktig.

– Men det var kjent at det var den som var kommet inn i Engerdal. Det ble lagt ut informasjon om det i Engerdal, og det var også mye oppmerksomhet om ulven i Sverige, sier Bø.

Den siktede tryslingen har forklart i politiavhør at han var varslet om at det var en ulv i området.

Ulveskytter: – Fikk varsel om at det var ulv i området