Kulturstrid i Oppland

Regionrådet i Gjøvikregionen reagerer sterkt på kulturstrategien til Oppland fylkeskommune. De reagerer med vantro på at Musikkregionen Gjøvik og musikk er utelatt fra "Kulturstrategi for Oppland 2015-2020", skriver OA. Gjøvikordfører Bjørn Iddberg sier dette er inkompetent, mens regionsjef Tore-Jan Killi sier høringsutkastet stort sett bare omhandler kultur i Gudbrandsdalen og Valdres.