Tillitsvalgt for juristene: Kritisk til store politidistrikt

– Vi mener Innlandet vil være best tjent med å være et eget politidistrikt, sier Henning Klauseie, tillitsvalgt for politijuristene i Hedmark.

Tillitsvalgt for politijuristene i Hedmark, Henning Klauseie om forslaget fra politidirektøren om at det kun skal være seks politidistrikt.

Se video om hva tillitsvalgt for politijuristene i Hedmark, Henning Klauseie, mener om færre og større politidistrikter.

Politijurist Henning Klauseie mener politidirektørens forslag om å redusere antall politidistrikt fra 27 til seks, vil bidra til at mer ressurser i politiet vil gå til ledelse.

– Hvis vi ser hvor langt det er fra Halden til nord i Hedmark og Oppland, så mener vi at et slikt stort distrikt vil tvinge fram et nytt ledelsesnivå. Vi mener at dette er ressurser som kunne ha vært brukt til etterforskning, påtale og politioperativt arbeid, sier Klauseie.

Innlandet som eget distrikt

Han tror Innlandet kunne ha vært tjent med et eget distrikt.

– Det ville vært et område som er i henhold til de parameterne som politianalysen handler om, og det vil også være mulig å styre innenfor dagens styringsform, sier Klauseie.

– Men oppnår man da gevinsten om robuste fagmiljøer og styrking av den operative virksomheten?

– En av de store svakhetene ved politianalysen er at man ikke begrunner hvorfor det må være så så mange av hvert, for eksempel operasjonssentraler, så tallene kan diskuteres. Men Hedmark og Oppland vil til sammen gi en størrelse som er god nok, samtidig som det er håndterbart å styre, sier Klauseie.

– Noen lensmannskontor blir lagt ned, hvem vil tjene på det?

– Hedmark har en regionsmodell, og det er nok de største stedene som vil tjene på det. Men en utvikling med færre tjenestesteder tvinger seg fram, uansett om det blir seks eller flere politidistrikter, sier politijuristen.

– Tilliten til politiet kan svekkes

Tillitsvalgt for politijuristene syns også at politidirektøren er for opptatt av det operative.

– Politidirektoratet tar i liten grad opp etterforskning, påtale og hvilken betydning det har for norsk politiet, og det er uheldig. Uten noen til å etterforske og aktorere sakene, vil vi oppleve at tilliten til politiet svekkes, sier Klauseie.

Politijuristen sier at man har sett hvilke konsekvenser det kan få, hvis man har for lite fokus på påtaledelen. Han viser til at flere politidistrikt har opplevd dette, og at Orgkrim-enhetene i Oslo sliter med for lite kapasitet til å etterforske og påtale.

– Da får man ikke avdekket og bekjempet den alvorlige kriminaliteten. Det vil vi også kunne se lokalt, hvis vi har for få ressurser. Sakene blir for gamle, og straffens virkning blir dessverre for liten, sier Klauseie.

– Liker det ikke

Mari Botterud

Mari Botterud (H), ordfører i Øyer, håper hun får beholde sitt lensmannskontor.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Opplands eneste Høyre-ordfører liker ikke tanken på å miste det lokale lensmannskontoret.

– Jeg syns det er beklagelig dersom vi mister lensmannskontoret, for det har en viktig funksjon i kommunen, sier Mari Botterud, ordfører i Øyer kommune.

Hun mener at dersom lensmannskontoret blir borte, kreves det mer synlig politi.

– Da må politiet være til stede i kommunen ofte på andre måter, sier Botterud.