NRK Meny
Normal

Krever tilbake 730 000 kroner

Bobestyrer krever nesten trekvart millioner kroner tilbake fra slektninger av daglig leder ved konkursrammede Landheim veveri.

Veveriet betalte ut 730.000 kroner til nære slektninger av daglig leder like før konkursen 23. november i fjor.

De omstridte transaksjonene skjedde bare tre uker før konkursen.

Utbetalingen var til daglig leders egne sønner og var betaling for konsulent-tjenester og råvarer.

 

Bostyrer Sjur Lohne i Gjøvik mener utbetalingene skjedde påfallende tett oppunder konkursen, og krever at pengene skal tilbakeføres boet.

Tidligere har det vært kjent at boet har krevd 275 000 kroner tilbake fra de to sønnene, men nå er altså beløpet øket til nesten det tredobbelte.

30 mistet jobben

Landheim-konkursen førte til at 30 personer mistet jobben i november. De som har tapt penger på konkursen, kreditorene, reagerer sterkt på at det ble foretatt store utbetalinger til selskaper som er eid av to sønner av daglig leder.

Begge sønnene hadde omfattende kunnskaper om økonomien ved Landheim. De to leverte både konsulent-tjenester og råvarer til gardiner, og det er ingen tvil om at de hadde krav på pengene.

Ingen kommentar

Det er selskapet Haugen Norge AS som har levert råvarene. Daglig leder Olav Rune Haugen sier til NRK at han ikke vil kommentere saken.

Bostyrer Sjur Lohne i Gjøvik sier at de vil forfølge saken rettslig, men at de er avhenging av økonomiske garantier fra kreditorene for den videre bobehandlingen.