NRK Meny
Normal

Krever bedre arbeidsforhold

Ingen togledere i Norge har så dårlige arbeidsforhold som toglederne i Hamar. Nå vil de ha nye lokaler.

Hamar stasjon

Toglederne holder til i andre etasje på Hamar stasjon. Nå vil de flytte til bedre og mer moderne lokaler.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Nestlé i Hamar

Toglederne på Hamar håper å flytte inn i Nestlé-bygget i løpet av kort tid.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Fra den lille, gamle stasjonsmesterleiligheten i andre etasje på Hamar stasjon styrer toglederne på Hamar Rørosbanen, Dovrebanen fra Eidsvoll til Dombås, Solørbanen og Raumabanen:

– Ja, nå må vi ha ett nytt og moderne kontrollrom og ny togledelse, sier Roger Venner i Norsk Toglederforening i Hamar.

Det er ikke ny administrerende direktør i Jernbaneverket han tenker på når han vil ha ny togledelse. De 26 ansatte på trafikkstyringssentralen i Hamar vil ha nye lokaler der de kan drive sin togledelse fra. De trenger mer moderne lokaler til seg selv og til toginformatørene og ruteplanleggerne.

Pusset opp på dugnad

En gammel trapp opp til andre etasje på Hamar Stasjon, inn i det som en gang var leiligheten til stasjonsmesteren. Her holder de til, trangbodd, uten ordentlig kjøkken eller garderobe.

– Det er dårlig ventilasjon og dårlig belysning og bærer preg av å være fra 1960, sier Venner.

Det som er på kontoret, har de ansatte gjort på dugnad selv.

Vi har tapetsert og malt tak og vegger, lagt teglstein på noen piper og lagt nytt golv. Det gjorde vi på dugnad blant personalet og det er vel den eneste oppussingen som har vært her de siste 15-20 åra.

Roger Venner

– Må flytte

Også trafikksjef Pål Arne Sirnes i Jernbaneverket mener Sentralen må bort fra stasjonsbygningen.

– Der den er lokalisert i dag er det ikke egnet å ha en trafikkstyringssentral, sier han.

Denne kvelden er Per Arne Nilsen på vakt:

– Jeg har strekningen fra Hove til Dombås og ned til Åndalsnes. Min jobb er å overvåke og eventuelt endre krysninger og slikt om toget er i rute eller ikke, sier han.

Blir ikke nedlagt

På nittitallet stod sentralen på Hamar i fare for å bli nedlagt. Den saken kom opp i forbindelse med at det ble bygd en ny togledersentral i Oslo og det ble også planlagt en sentral i Trondheim. Disse to sentralene skulle dele Hamar-området:

– Dette var en sak som pågikk et års tid og hvor personalet engasjerte seg veldig sterkt og fikk til slutt omgjort vedtaket, sier Roger Venner.

Så selv om sentralen er gammel og slitt blir den ikke lagt ned nå.

– Nei, det er ikke noe tema og det har vi forsikringer på helt opp til direktørnivå i Jernbaneverket, sier Venner

Og Sirnes i Jernbaneverket sier det samme, sentralen skal ikke bort fra Hamar

– Nei, det er ikke aktuelt. Den skal bestå, det er kun snakk om å få et annet sted som trafikkstyringa skal skje fra.

Ennå er det ikke bestemt hvor den nye trafikkstyringssentralen skal ligge. Det arbeides nå med flere alternativer.

– Av de alternativene som er nå så er det Nestlé-bygget som utpeker seg som en liten favoritt. Vi håper det skal bli en realitet i løpet av ganske kort tid, avslutter Venner.