Krangler med naboen som aldri før

Konfliktrådet i Hedmark har hatt en dobling av saker med kranglete naboer det siste året. Det fine er at de fleste blir venner til slutt.

Felling av trær

Nabokrangler og krangler om trær er stadig oftere tema i Konfliktrådet.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Antall nabokrangler i konfliktrådet i Hedmark økte fra 22 til 47 i fjor. I Oppland økte det fra 23 til 30 saker.

Høye trær som skygger for sola er en gjenganger.

– Det kan være krangel om trær, en hekk eller støy fra barn, musikk eller festing. Men det kan også være krangel om veg og vann til hytter. Det er mange hyttenaboer som krangler også, sier rådgiver i Konfliktrådet i Hedmark, Gry Akre Tellum.

Hør radiosaken om hva som havner i konfliktrådet

Flere vet om muligheten

Konfliktrådet i Hedmark mener økningen i nabokonfliktsakene tyder på at flere har blitt klar over at de kan få bistand hos dem, enten det gjelder hjelp i en straffesak eller i en vanskelig privat konflikt.

Hedmark er fortsatt det konfliktrådet som mottar flest saker. I Oppland derimot, har konfliktrådet totalt sett hatt en nedgang på 45 saker det siste året.

Vold og trusler

Av andre saker som kommer inn, er det mye vold og trusselsaker, som det er politiet som melder inn til Konflliktrådet.

I fjor var det 48 voldssaker i Oppland og 93 i Hedmark.

Men selv om mange konflikter oppleves som veldig vanskelige å løse, ordner det meste seg til slutt.

Ofte er det en av partene som sjøl kommer til konfliktrådet. Andre ganger får de saker fra politiet. Megling er frivillig. Likevel, tre av fire som blir innkalt møter opp, og de aller fleste finner en løsning.

9 av 10 som går til konfliktrådet finner fram til en løsning begge parter kan godta.

– Det gjør de faktisk. Det er det som er så fint, sier Tellum.

Saker i Konfliktrådet i Hedmark

Type sak

2010

2011

Butikktyveri

50

39

Nabokonflikter

22

47

Tyverier

46

34

Familiekonflikter

31

21

Skadeverk

41

30

Vold

169

164

Økonomi

60

57

Andre saker

49

65

Saker i Konfliktrådet i Oppland

Type sak 

2010 

2011

Butikktyverier

19

15

Nabokonflikter

15

20

Tyverier

33

15

Familiekonflikter 

 8

10

Skadeverk

32

23

Vold

114

72

Økonomi

14

20

Andre saker

29

44