Kraftkrig mellom FRP og Venstre

Olje- og energiminister Terje Søviknes (FRP) og nestlederen i Venstre, Ola Elvestuen står front mot front etter regjeringens vedtak om å bygge ut kraftverk i Eidsfossen i Tolga kommune.

Konflikt om Eidsfossen

UENIGE: Terje Søviknes og Ola Elvestuejn er sterkt uenige om utbyggingen av kraftverk i Eidsfossen.

Foto: Fotomontasje

Ola Elvestuen mener Harrfisket i Eidsfossen har en mye større betydning, både for Tolga kommune, Hedmark og Norge enn den kraften som kommer ut av en utbygging av Eidsfossen og skjønner lite av vedtaket til regjeringen.

– Harrfisket i Eidsfossen er kanskje det viktigste vi har i Europa. Det er opplagt at verneverdien her er større en den eventuelle kraften som man vil kunne få ut av en utbygging, sier han.

– Vedtaket må reverseres

Elvestuen mener vi er et land som har overskudd av fornybar kraft og derfor kan tillate oss å prioritere bedre.

– Vi trenger alltids fornybar kraft, men det er ingen grunn slik situasjonen er i dag og gå inn i de mest kontroversielle utbyggingsprosjektene. Dette er en så viktig vernesak at dette er en beslutning som må reverseres. Alle de faglige innspillene fra NVE, kommunen og fylket er imot dette vedtaket, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen mener kraftverket vil ødelegge for næringslivet.

Foto: VARFJELL, FREDRIK

Terje Søviknes mener dette er en sannhet med modifikasjoner.

– Det vi har registrert er at de er tydelige på at man må ha tilstrekkelige avbøtende tiltak, så man får ivaretatt både naturen og miljøet.

– Må legge til rette for fisken

Søviknes mener all planlegging viser at utbygging er det beste valget.

– Ved alle vannkraftutbygginger så vurderer man de økonomiske gevinstene opp mot de miljømessige konsekvensene. I tilfelle med Tolga-utbyggingen har vi vurdert de økonomiske gevinstene som klart større, gitt at man legger til rette for miljøet.

Terje Søviknes

Terje Søviknes mener de økonomiske gevinstene gjør prosjektet verdt det.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Han tror Harren kan klare seg, hvis de klarer å tilrettelegge bra nok.

– Harrfisket er åpenbart viktig og harren har et stort vandringsløp i dette vassdraget, men Opplandskraft har hatt besøk av Norsk institutt for naturforskning (NINA) som mener man kan ivareta harrens vilkår med å legge til rette for den i utbyggingsarbeidet.

Vil kjempe for omkamp

Ola Elvestuen sier Venstre skal kjempe hardt for å reverse vedtaket, noe han tror de kan lykkes med.

– Det er mye i Norge som har blitt vedtatt uten at det har blitt noe av. Man skal ikke ta for mange av disse omkampene, men akkurat denne er verdt det, sier han.

Søviknes er sikker på at det ikke blir noen omkamp.

– Jeg kan ikke se at det blir noen omkamp om dette. Det er fattet et endelig vedtak på dette i denne saken og konsesjonen er gitt til Opplandskraft.

– Man skal huske på at her har man utbygging som gir strøm til 9500 husstander. Det vil generere betydelig med arbeidsplasser i regionen i utbyggingsfasen og ikke minst inntekter til kommunen i driftsfasen, legger han til.