Kraftig økning i sykkeltyverier

Rekordmange i Elverum har opplevd å bli frastjålet sykkelen sin i år. Politiet melder om 60 prosent økning siden i fjor.

Illustrasjonsbilde: Sykkeltyveri

STJÅLET: Sykler for mellom 1 og 2 millioner kroner er stjålet i Elverum hittil i år.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Sykkeltyveriet ved ungdomsskolen i Elverum i går føyer seg inn i en lang rekke i Hedmarksbyen. 1. oktober var det anmeldt 173 sykkeltyverier. Det er en økning på 60 prosent i forhold til i fjor.

Laster Twitter-innhold

Politiet er overrasket

Roger Næss, etterforskningsleder

OVERRASKET: Politioverbetjent Roger Næss har ingen forklaring på den kraftige økningen i sykkeltyverier.

Foto: Anette Strand Sletmoen

Politiet anslår at syklene som ble stjålet i årets første ni måneder har en samla verdi på 1,3 millioner kroner. Det er også anmeldt mange nye tyverier de siste snaue to månedene.

– Det er veldig mye, og sykkeltyveriene utgjør nesten en tredel av all vinningskriminalitet vi har her i byen, sier Roger Næss, politioverbetjent og leder i krimseksjonen i Elverum.

Trenden er den samme flere steder i landet. Politiets statistikk over anmeldte forbrytelser fra tidligere i år, viser en klar økning i anmeldte sykkeltyverier i Norge. Det er også store mørketall, siden mange ikke går til politiet når sykkelen er borte.

Politiet i Elverum vil forsøke å finne årsaken til økningen.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, vi vil se nærmere på dette nå. I første omgang ser vi på hva vi i politiet kan gjøre, sier Næss.

Få kommer tilbake til eier

– Vi vil oppfordre folk til å være raske med å anmelde. Vi har opplevd flere ganger at sykler er stjålet fra kjøpesentre med videoovervåkning, men når anmeldelsen kommer inn seint er opptaket sletta, sier Roger Næss.

Han sier svært få av de syklene politiet finner henslengt kommer tilbake til eieren.

– Bare fem eller seks av de 88 vi har henta inn har vi klart å spore tilbake til riktig eier, selv om vi sjekker rammenummeret. Jeg føler meg ganske sikker på at mange av disse syklene er stjålet.

– Ofte har ikke eieren av sykkelen oppgitt rammenummer i anmeldelsen, og da er det vanskelig å spore tilbake til riktig eier.