NRK Meny
Normal

Halvering av rovdyrtap

Historisk få sau ble tatt av rovvilt i fjor. Antallet erstattede sau er nesten halvert de siste ti årene.

Sau

HALVERT PÅ TI ÅR: Antallet sauer som er erstattet som følge av rovvilt er nær halvert på landsbasis de siste ti årene.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Vi har i større grad enn forgjengerne våre åpnet for uttak av rovdyr som utgjør skadepotensial i forkant og bedt rovviltforvaltninga ha høy beredskap før og under beitesesongen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vidar Helgesen, statsråd

SPENNINGSFELT: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener tiltakene er viktige for å dempe konfliktnivået i rovviltdebatten.

Foto: NTNU

I 2006 ble 38.500 sau erstattet i Norge, mens det i 2015 ble erstattet 20.200. Bare det siste året er nedgangen på 14 prosent, mens tapene har gått ned med 42 prosent det siste tiåret.

– Det er klart at det er uenigheter om rovviltpolitikken, det er et spenningsfelt. Vi har som utgangspunktet at vi ønsker å dempe konfliktnivået og da er tiltak for å redusere tap viktig. Samtidig har vi et rovdyrforlik å forholde oss til, hvor vi har bestandsmål og vi jobber for å nå disse.

– Mager trøst

Blant fylkene som har størst nedgang de siste ti årene er Hedmark og Troms, med en nedgang på 66 prosent. Oppland har hatt en nedgang på 42 prosent.

– At nedgangen er betydelig er en mager trøst for dem som opplever tap, så derfor er målet å fortsette arbeidet. Jerv er ofte den største utfordringen, der ligger vi over bestandsmålet og har derfor iverksatt tiltak for å effektivisere felling, sier Helgesen.

Ifølge Martin Mostue, nestleder i Hedmark sau og geit, er hovedårsaken til nedgangen færre sau på utmarksbeite.

– I deler av Hedmark er det ren ulvesone, der det ikke er lov å slippe sau på utmarksbeite. Og i randsona blir det effektivt tømt; folk blir betalt for å slutte, flytte sau og ha dyrene hjemme. Det er kun de landene som kan slippe sau på utmarksbeite som produserer sauekjøtt i store mengder. Sauen er et dyreslag som ikke er egnet til å ha inngjerda på små områder.

Jerv

FOR MANGE: Ifølge bestandsmålene i rovdyrforliket er det for mange jerv her i landet.

Foto: BBC

Hedmark har størst nedgang

Nina Jensen

BRA UTVIKLING: Generalsekretær i WWF-Norge, Nina Jensen, mener tallene viser at det er rom for både sau og rovvilt i norsk natur.

Foto: WWF-Norge/Fredrik Myhre

– Det er fantastisk gode nyheter, spesielt for de av oss som kjemper for å holde liv både rovdyr og sauenæring i Norge. Det viser at man ved å gjennomføre gode tiltak kan få tapstallene ned og at det er rom for både rovdyr og sau i norsk natur, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.

Men selv om tallene peker i riktig retning, er det viktig å jobbe målrettet framover, mener Jensen.

– Man bør fortsette på det samme sporet. Se nøyere på hvordan man kan redusere konfliktene som oppstår, hindre at dyr i utgangspunktet blir tapt og sørge for levedyktige bestander av alle de store, flotte rovdyrene i Norge.