NRK Meny
Normal

Kraftig nedgang i rovviltskader

Rovviltskadene er redusert med 60 prosent siden 2009. Sauebonde Øystein Knutsen har mistet færre dyr på beite i år enn i fjor, men er ikke i tvil om at flere rovdyr må felles.

Øystein Knutsen

Sauebonde Øystein Knutsen på Hamar har fått flere dyr hjem fra beite i år enn i fjor, men ønsker større uttak av rovdyr.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Jeg starta med innsankingen den 17. august på grunn av frykt for store tap. Normal innsankingsdato i Løten og Vang beitelag, som jeg er en del av, er 8.-9. september, forteller Øystein Knutsen.

Halvering på landsbasis

Sauebonden fra Hamar slapp tidligere i år 657 sauer ut på sommerbeite.

Sammenlignet med fjoråret, kom langt flere dyr hjem igjen etter årets skogstur. Han har denne sesongen mista 17 søyer og rundt 50 lam, sammenlignet med 50 søyer og nesten like mange lam i fjor.

Knutsen mener nedgangen skyldes at to bjørner ble felt tidligere i år.

– De to bjørnene som ble skutt i Åmot og Stor-Elvdal hadde direkte innvirkning på mitt tap. Det var veldig positivt at de ble tatt, men etter min mening skulle det vært tatt tatt ut en tredje bjørn.

Tall fra Rovbasen til Direktoratet for naturforvaltning viser færre funn av kadavre, i overkant av 1100 på landsbasis i 2012. For tre år siden var tallet nesten dobbelt så høyt.

– Færre munner å mette

– Særlig i forhold til bjørn og gaupe ser vi en markert nedgang. De dokumenterte skadene er redusert med 60 % siden 2009. Vi har en todelt målsetting, opprettholdelse av rovviltbestandene, samtidig som vi skal redusere tapene. Sånn sett ser det ut til å lykkes, sier seniorrådgiver i direktoratet Knut Morten Vangen.

I Hedmark har det i år blitt funnet rundt 300 kadavre, mot mer enn 500 i 2011.

At nedgangen i antallet drepte dyr skyldes større uttak av rovdyr, er ikke Stein Arne Brendryen i Statens naturoppsyn i Hedmark i tvil om.

– Jeg gjorde et søk i rovdyrbasen og fant ut at det er skutt 42 av de store rovdyra på et år. Det betyr tilsvarende færre munner å mette.

– Ingen snill ulv

I tillegg til felling av rovdyr, har også forebyggende tiltak som seinere beitestart, tidligere innsanking og rovviltgjerder blitt tatt i bruk for å begrense tapene.

Men nedgangen i antall drepte dyr til tross, Knutsen sitter fortsatt igjen med store tap også etter årets sesong. Han er sikker i sin sak:

– I forvaltningens øyne er ulven snill til det motsatte er bevist. Det må tas ut flere rovdyr, etter min mening finnes det ingen snill ulv.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang