Korridor vest kan ta 1.170 hus

Dobbeltspor i Hamar i korridor vest, langs Mjøsa, kan berøre 1.170 huseiere. 650 i Hamar, 295 i Stange og 250 i Ringsaker. Jernbaneverket har sendt brev til alle om at de vil bli berørt av en eventuell utbygging i større eller mindre grad, skriver HA.