Kontaktar Tyskland

Politimeister Einar Henriksen vil ta kontakt med den tyske ambassaden for å eventuelt hente ned soldatlevningane i Rondane.

Midtronden
Foto: Karianne Stordal / NRK

I helga kom det fram at restar etter to soldatar som omkom i ein flystyrt under andre verdskrigen, ligg synleg til ved Midtronden. Politiet vil ikkje hente levningane på grunn av rasfare i området.

Jurist og folkerettsekspert Hanne Sofie Greve meiner Norge har plikt til å informere tyske myndigheiter om soldatlevningane.

Einar Henriksen
Foto: NRK

Einar Henriksen seier nå at han vil ta tak i saka med det første.

- Eg synest ikkje at det er riktig at dei skal bli liggjande der når vi veit om det. Saka har også ei etisk side, derfor ønskjer eg nå å finne ei løysing i ei eller anna form, seier han.

Det første han vil gjera, er å ta kontakt med den tyske ambassaden og kanskje på den måten få kontakt med den tyske krigsgravstenesta.

- Det kan hende at dei har ei oversikt over kven som vart drepne i flystyrten i 1944, og at dei har forslag til ei løysing. Ei løysing må vi i alle fall koma fram til, seier Henriksen.

Krasja under krigen

14 tyske offiserar omkom da eit fly krasja i Midtronden seinhausten 1944. Etter krigen kom tyske militære for å setja ein minnestein og gravleggje dei kroppane som var funne.

På 1960-talet vart tre døde til henta ned og ført til ei krigsgrav i Trøndelag. For to år sidan vart politiet varsla om at levingane etter enda to personar hadde dukka opp, truleg etter eit ras. Men på desse to åra har ingenting skjedd.