NRK Meny
Normal

Kongens livvakter blir ikke straffet

Den Kongelige Politieskorte ble anmeldt for å ha ignorert en vegsperring på E6 i Stange den 2. oktober i fjor. Nå er det klart at det ikke får noen følger. Saken er henlagt.

Veiarbeid

To biler fra Den Kongelige Politiekorte ble etterforsket etter å ha passert en vegsperring på E6.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Vegen var sperret på grunn av sprengning, men Kongens menn kjørte rett forbi.

Mannen som stoppet trafikken hadde nettopp gitt beskjed til skytebasen om at

Køer på E6 Espa

E6 stenges i perioder på grunn av sprengning.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

det var klart, og skytebasen gjorde seg klar for sprengning.

Idet mannen gikk ut av bilen for å forsikre seg om at ingen kjørte forbi, kom de to utrykningskjøretøyene fra Den Kongelige Politieskorte og passerte ham i det venstre kjørefeltet, uten å stoppe og forvisse seg om at alt var klart.

Mannen som stoppet trafikken fikk da kalt opp skytebasen og gitt beskjed om at sprengningen måtte vente.

Livvaktene hadde fått klarsignal

Saken er etterforsket av Spesialenheten for Politisaker. Og de har nå konkludert:

«Saken blir å henlegge. Intet straffbart forhold anses bevist.»

Begrunnelsen for henleggelsen, er at den kongelige kortesjen hadde fått beskjed fra Hedmark politidistrikt om at den planlagte sprengningen skulle vente til de hadde passert. Men denne beskjeden hadde ikke nådd fram til skytebasen.

Spesialenheten har også fått forklart at kortesjen stanset, men ikke fikk noe tegn om at de ikke kunne kjøre videre.

For fort forbi fotobokser

De to sjåførene er ikke avhørt av Spesialenheten. De fant ikke det nødvendig, står det i kjennelsen.

Underveis mellom Rena og Oslo hadde to bilene fra den Kongelige politieskorten også ringt Hedmark politidistrikt to ganger og varlset om at de hadde kjørt for fort forbi to fotobokser, en like sør for Rena og en i Løten.

Da spurte de også om det skulle være sprengning på E6 og om den eventuelt kunne utsettes til de hadde passert.

Fraktet ammunisjon pga terroralarm

Grunnen til at de to utrykningsbilene fra Den Kongelige Politieskorten hadde det så travelt, var at politiet i Oslo hadde utløst full terroralarm i forbindelse

Trontalen 2. oktober 2012.

Det var framsatt trusler i forbindelse med åpningen av Stortinget den 2. oktober 2012.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

med åpningen av Stortinget.

En mann hadde framsatt trusler og politiet fryktet han var en fare for Kongefamilien,regjeringen og alle stortingsrepresentantene som var samlet under åpningen.

Kongens livvakter på E6 i Stange var dermed på vei fra Rena til Oslo med ammunisjon til Forsvarets Spesialkommando (FSK), som var klare til å bistå politiet.

Underveis mellom Rena og Oslo hadde de to bilene fra den Kongelige politieskorten også ringt Hedmark politidistrikt to ganger og varslet om oppdraget.

Tar saken til etterretning

Statens Vegvesen melder til NRK at de ikke har mottatt henleggelsen ennå, men at de tar den til etterretning når den kommer.

Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg understreker uansett viktigheten av at folk stopper ved slike sperringer av hensyn til egen sikkerhet.