Kommuner får transportstøtte

Flere kommuner i distriktet får statlig transportstøtte. EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner regjeringens ønsker.

 

Amund Eng, ordfører i Sør-Fron får transportstøtte
Foto: Stig Westre / NRK

Flere kommuner i regionen får statlig transportstøtte etter at EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner regjeringens ønske om endringer i ordningen. 

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner regjeringens ønske om endringer i ordningen med statlig transportstøtte. Beløpene vil med dette bli betydelig større enn i dag.

Ordningen med nasjonal transportstøtte vil bli utvidet til å gjelde ytterligere fire kommuner: Stor-Elvdal i Hedmark, Nord-Fron, Sør-Fron og Vang i Oppland.

Regjeringen fikk ønsket sitt

Regjeringen forslo tre endringer til det gjeldende regelverket i desember i fjor og januar i år. ESA er nå kommet til at endringene er i samsvar med retningslinjene for regionalstøtte og dermed ikke konkurransevridende. Formålet med nasjonal statlig støtte er å kompensere for ulemper som skyldes at bedrifter ligger i utkantstrøk med tynt befolkningsgrunnlag og store avstander til markedene.

Dekket av staten Regjeringen innførte nye regler for nasjonal transportstøtte etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften måtte endres etter pålegg fra ESA 1.januar 2004. I de områdene som fikk økt arbeidsgiveravgift, ble differansen mellom ny og gammel ordning dekket inn av staten gjennom økt transportstøtte direkte til bedriftene. Spørsmålet om differensiert arbeidsgiveravgift er ikke endelige avgjort i EU, og regjeringen håper at den tidligere ordningen kan gjeninnføres. Denne ordningen ses av de fleste partier på som det beste regionalpolitiske virkemidlet Norge har. Både finansminister Kristin Halvorsen (SV) og regionalminister Åslaug Haga (Sp) tok opp denne saken med EU-kommisjonen under sitt felles besøk i Brussel i desember.

Vil bety mye for kommunene

Større beløp I henhold til de endringene som nå er godtatt, vil bedrifter som er kvalifisert, få støtte både i samsvar med den nasjonale statlige ordningen og regionale ordninger innenfor samme kalenderår. Støtten gis innenfor et tak på 35 prosent av ekstraomkostningene. Ordningen med nasjonal transportstøtte vil bli utvidet til å gjelde ytterligere fire kommuner: Stor-Elvdal i Hedmark, Nord-Fron, Sør-Fron og Vang i Oppland. Dette er kommuner som også får regionalstøtte. Den tredje endringen som ESA har godkjent, er en betydelig økning i den nasjonale transportstøtten.