Kommunen vil betale for spesialisterklæring

Ringsaker kommune har sagt seg villig til å betale for at en spesialist skal uttale seg om Lene Renathe-saken. – Svært viktig for prosessen, sier jentas advokat, Jostein Løken.

Lene-Renathe Skjoldheim

Ringsaker kommune sier ja til å betale for en spesialisterklæring i saken til Lene-Renathe Skjoldheim.

Foto: Arvid Torsgard, NRK

Saken om Lene-Renathe Skjoldheim har fått mye oppmerksomhet. Jenta fra Brumunddal ble først tatt hånd om av barnevernet syv år etter at de første bekymringsmeldingene kom inn. Nå har hun gått til søksmål mot Ringsaker kommune.

Les også:

Ja til spesialisterklæring

Lene-Renathes advokat Jostein Løken har bedt kommunen samarbeide om å få på plass en psykiater som kan komme med en spesialisterklæring i saken. Nå har kommunen sagt ja til dette.

– Det er en svært viktig utvikling i saken, og det kan synes som at kommunen på mange måter er enig i at her kan det foreligge et ansvarsgrunnlag, sier Jostein Løken.

Jostein Løken, advokat

Advokat Jostein Løken mener samarbeidsviljen Ringsaker kommune viser er et viktig skritt i riktig retning for Lene-Renathe Skjoldheim.

Foto: Arvid Torsgard, NRK

Psykiateren skal undersøke i hvilken grad forsømmelsen fra barnevernet og kommunen har påvirket Lene-Renathes livsutfoldelse, både frem til i dag, og i tiden fremover.

– Det som ofte kan være komplisert i slike saker er å beregne i hvilken grad denne skaden som har oppstått hemmer livsutfoldelsen til min klient, sier Løken.

Kommunen dekker kostnadene

Rådmannen i Ringsaker skriver i et brev til Løken at rådmannen slutter seg til forslaget om å innhente en spesialisterklæring fra en psykiater.

«Det bekreftes med dette at kommunen vil dekke kostnadene som vil påløpe ved en slik utredning» skriver rådmann Jørn Strand i Ringsaker kommune.

Han skriver videre at begge parter må være enige i valget av sakkyndig, og den sakkyndiges mandat.

– Jeg synes vi har en god dialog med kommunen, de samarbeider og ønsker å kartlegge saken best mulig. Selve fundamentet ble lagt ved at vi presenterte en god del dokumentasjon som tyder på at det foreligger et ansvarsgrunnlag, sier advokat Jostein Løken.