Kommer hjem til deg og hjelper med leksene

For 450-500 kroner timen kan foreldre nå kjøpe privat leksehjelp til barna sine.

Jente sitter på rommet og gjør lekser

MÅ GJØRES: Det kan være vanskelig å sette seg ned med lekser etter skolen, men nå kan du betale for å få noen hjem til deg som kan hjelpe dine håpefulle med den jobben. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi tilbyr veiledere som hjelper deg med å forbedre resultatene dine, øke motivasjonen og gi intensiv hjelp mot eksamen.

Det sier Fredrik Greve Monsen, en av gründerne bak selskapet Home Academy, som starter opp med leksehjelp i Hedmark og Oppland nå.

Stadig flere tilbyr leksehjelp. Siden 2008 har det blitt tre ganger så mange bedrifter som tilbyr timebasert undervisning her til lands. SSB har tall som viser at det i 2015 var 300 timelærervirksomheter i Norge mot 111 i 2008, skrev VG i mai.

Et supplement

Starter privat leksehjelp

SATSER: Fredrik Greve Monsen mener de er et supplement til leksehjelpen i den offentlige skolen og at det ikke vil føre til noe økt klasseskille.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Home Academy, som OA skrev om denne uka, sikter seg inn mot elever fra 1. klasse i grunnskolen til 3. klasse på videregående.

I 2010 vedtok Stortinget at kommuner og private skoler skal tilby gratis leksehjelp til alle elever fra 1. til 4. klasse.

– Er ikke den offentlige leksehjelpa god nok?

– Vi ønsker å være et supplement til det tilbudet som er i skolen i dag. Vi mener dette her er noe som mangler i området vårt. I de større byene i Norge er sånne tilbud veldig populære, sier Greve Monsen.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at om lag 17,6 prosent av 1. til 10.-klassinger i Norge benytter seg av leksehjelpa de får tilbud om på skolen de går.

Kommer hjem til deg

Selv om gründerne av selskapet på Gjøvik har utdanning som gjør at de kunne reist ut til folk sjøl, vil de leie inn leksehjelpere fra høgskolene i området.

De kan komme rett hjem til deg for mellom 450 og 500 kroner timen og du velger timeantallet sjøl.

– Vil dette skape et klasseskille siden ikke alle har råd til dette?

– Nei. Dette er et supplement til den offentlige skolen og den leksehjelpa som finnes der, og vi mener dette valgfrie tilbudet er for dem som har lyst, sier Greve Moen.

Positiv skeptisk

Liv Marion Olsgaard

KLASSESKILLE? Skolesjef i Gjøvik, Liv Marion Olsgaard mener det er et tankekors at det kun er de som har god råd som kanskje kan betale for et slikt tilbud.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Skolesjef i Gjøvik, Liv Marion Olsgaard, er i utgangspunktet ikke negativ til nykomlingen.

Hun mener alt som kan hjelpe elever med mestring må sees på som positivt, men hun tror dette ikke er helt bra når det gjelder å gi elever et likt tilbud og hindre et klasseskille.

– Det er de som har penger til å betale som vil bruke dette, og det synes jeg er et tankekors, sier Olsgaard.

Og her får skolesjefen støtte fra Utdanningsforbundet.

– Vi ønsker en solid offentlig skole med nok ressurser som gjør slike tilbud overflødige. Vi er redd for et klasseskille, men når tilbudet først er her er det utrolig viktig det har god kvalitet, sier Rannveig Theisen, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Oppland.