Klimastreik i Lillehammer

Skoleelever i Lillehammer streika i dag for klimaet utenfor kommunehuset i sentrum. Det har pågått en debatt om streiken bør gi gyldig fravær fra skolen eller ikke. Kunnskapsministeren mener at streiken ikke skal gi gyldig fravær.

Skolestreik for klimaet, Lillehammer
Foto: Terje Hong / NRK