NRK Meny
Normal

Klimaendringer truer museumsbygg

På Maihaugen i Lillehammer kjemper de en kamp mot fukt og råte på de 200 historiske byggene. Klimaendringene får skylda.

Torger Korpberget

KAMP: Torgeir Korpberget ved Maihaugen i Lillehammer ser mange bygninger som preges av et fuktigere klima.

Foto: arne sørenes / nrk

Vi håper på økte bevilgninger, sier Torgeir Korpberget på Maihaugen i Lillehammer.

Han har ansvar for 200 historiske bygg på museet. En ny rapport slår fast at halvparten av om lag 5000 museumseide bygninger i Norge allerede er i så dårlig stand at noe må gjøres.

Museumsforfall for milliarder

Og det er før konsekvensen av klimaendringer har satt inn for alvor.

Klimaendringer truer museumsbygg

MYE JOBB: Mange av byggene på Maihaugen har stort behov for oppgradering for å tåle det nye klimaet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Et etterslep på vedlikehold

Torgeir Korpberget har vært med å utarbeide rapporten som viser at flere tusen historiske bygg er i ferd med å råtne.

Det er et etterslep på vedlikehold, sier Korpberget.

På Maihaugen har de klart å berge hus ved blant annet å fjerne alger fra vegger. Algeveksten skyldes fukt over lang tid. En annen utfordring er å holde vannet ut av taket. Er taket lekk tar det ikke lang tid før bygningen blir ødelagt.

Klimaendringer truer museumsbygg

TETT TAK: Taket må være tett for å unngå skade. Museumssnekker Henning Svensrud ser store utfordringer.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Må prioriteres

Leder for klimaprosjektet til norske museer, Roy Høibo, sier vedlikehold må prioriteres mer både av de som bevilger penger og museene sjøl. Han tror løsningen ligger i å styrke de tradisjonelle håndtverkene:

Skal vi klare å bevare bygningene våre i framtida er det ingen annen løsning enn å gå tilbake og finne tilbake til den kunnskapen som har gitt oss bygninger som har stått i så mange år, sier han.

Roy Høibo har ledet klimaprosjektet i museene.

TROR PÅ KUNNSKAP: Roy Høibo har ledet klimaprosjektet til museene.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen (H) sier det å ta var på samlingene og bygningene er av de viktigste oppgavene til et museum. Nå vil departementet gå gjennom rapporten om tilstanden til museumsbygninger.

Vi har virkemidler som kan imøtegå fremtidige utfordringer når det gjelder vær og vind, sier han.

Han viser til at departementet også tidligere har gitt ekstra bevilgninger i forbindelse med vedlikehold av historiske bygninger.

Klima truer kulturhistoriske bygninger

KLIMA TRUER HISTORISKE BYGNINGER: Et våtere og varmere klima truer norske museumsbygninger. En ny rapport slår fast at vel halvparten av om lag 5000 museumseide bygninger allerede er i så dårlig stand at noe må gjøres.