NRK Meny
Normal

Klimaendringer kan skade Mjøsa

I dag tok NIVA nye prøver i Mjøsa. Vannkvaliteten i landets største innsjø overvåkes nøye for å avdekke forurensning og alger. Flom og høyere temperatur i vannet øker faren.

Odd Henning Stuen og Jarl Eivind Løvik

Odd Henning Stuen fra Vassdragsforbundet og Jarl Eivind Løvik i NIVÅ tar vannprøver i Mjøsa.

Foto: Knut Røsrud

Forskere frykter at klimaendringene kan føre til mer forurensning og algevekst i Mjøsa. Temperaturen i vannet stiger og flere flommer har vist at innsjøen, som er drikkevannskilde for over 100.000 mennesker, er sårbar for økt nedbør.

Kraftig nedbør betyr blant annet mer avrenning til Mjøsa fra både landbruket og befolkningen.

Odd Henning Stuen og Jarl Eivind Løvik

Odd Henning Stuen fra Vassdragsforbundet og Jarl Eivind Løvik i NIVÅ, mener det er både spennende og viktig å følge med på utviklingen i Mjøsa.

Foto: Knut Røsrud

– Det er noe vi må være obs på. Selv om tilstanden i vannet er god i dag, så kan den økte avrenningen bidra til økt algevekst, sier Jarl Eivind Løvik i NIVA.

De så det i 2013, da en voldsom vårflom kom omtrent samtidig som jordene var nysådd og nygjødslet. Det ga mye fosfor i Mjøsvannet samtidig som kloakknettet ble satt på en hard prøve.

De siste 40 årene har middeltemperaturen i Mjøsa økt med nesten 2 grader. I dag målte de 10,1 grader på åtte meters dyp. Det kan også føre til mer algevekst.

– Det er en av faktorene som kan bidra til mer alger, både økt temperatur og mindre is på Mjøsa. Mindre is gir lengre sesong med muligheter for algevekst.

Drikkevannskilde for 100.000

Tilstanden i norges største innsjø har vært overvåket i 40–50 år. I dag var Odd Henning Stuen i Vassdragsforbundet og Jarl Eivind Løvik fra NIVA ute i båt for å ta nye prøver.

– Det gir oss viktig informasjon om Mjøsa ve og vel. Hvis vi oppdager ting som er gæli, så er det mulig å nøste seg bakover og prøve å finne årsaken til at det er slik eller sånn, sier Odd Henning Stuen.

Innsjøen er drikkevannskilde for over 100.000 mennesker, i tillegg til å være viktig for rekreasjon, bading og fisking.

– Mjøsa har veldig stor betydning for hele Innlandet, og egentlig for et større omland også, sier Jarl Eivind Løvik.

Påvirker økosystemet

Tar vannprøver i Mjøsa

I tillegg til å ta vannprøver, måler de temperaturen på vannet. Den har økt de siste 40 åra.

Odd Henning Stuen mener det er en realitet at klimaendringene påvirker vannet. De ser en umiddelbar effekt av våtere, varmere og villere-episodene. Nå trenger de å vite hvordan høyere temperaturer og mer heftig nedbør påvirker det sammensatte økosystemet i Mjøsa.

– Det er ikke et ukjent fenomen, at en art plutselig blir veldig fornøyd med forholdene og kan blomstre opp på bekostning av andre, sier Stuen.

Men det er ingen fasit på hva de skal gjøre hvis det kommer en farlig algeoppblomstring. Under Mjøsaksjonen på 70-80-tallet var fosfor den tydelige synderen som man kunne gjøre noe med. Nå kan det være vanskeligere å finne ut akkurat hvor problemet ligger.

– Å kjempe mot klimaet tror jeg er en gigantoppgave både nasjonalt og internasjonalt, sier Odd Henning Stuen.

Les også: