Kleven Bergh får ikke tilbake jobben som politimann

Den sparkede politimannen anket avgjørelsen til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett har nå forkastet anken.

Stein-Robin Kleven Bergh

TAPTE: Stein-Robin Kleven Bergh anket Oslo tingretts avgjørelse siden han mente at avskjedigelsen mot ham var ugyldig. Men nå er det klart at den tidligere politimannen også har tapt ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Stein-Robin Kleven Bergh fikk sparken fra sin jobb som politimann i 2015, etter kontroversielle ytringer på Facebook som mange også oppfattet som rasistiske.

En av ytringene lød: «Hvordan ser man at en muslim har sneket seg inn i himmelen. Jo, tyren, væren, løven og steinbukken er halal-slaktet. Skytten er likvidert. Vekten er stjålet, jomfruen og tvillingene er voldtatt og Karlsvogna mangler 4 felger !!!»

Han kom også med kraftige uttalelser om flere politikere på Facebook, blant annet om daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og partifellen Hadia Tajik.

Tapte i både tingretten og lagmannsretten

Kleven Bergh gikk i fjor til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet ettersom han mente at avskjedigelsen var ugyldig, men i desember tapte han denne saken i Oslo tingrett.

Han anket saken videre til lagmannsretten – men nå er det klart at dommen blir stående, etter behandling i Borgarting lagmannsrett.

Det skrives blant annet i dommen at «hensynet til tilliten til politiet er et særlig tungtveiende hensyn som gjør avskjeden av Bergh forsvarlig».

Han får dermed ikke jobben som politimann tilbake.

Stein-Robin Kleven Bergh

KONTROVERSIELT: Det var uttalelser som dette som gjorde at Stein-Robin Kleven Bergh fikk sparken som politimann.

Foto: Montasje: HelleTherese Kongsrud