Kjøkkenbordet som arbeidsplass

Geir Fjeld som har overtatt gårdsbruket Nordby i Elverum, tjener like mye på nettjobbing som på skogen.

Geir Fjeld, Elverum

Geir Fjeld har kjøkkenbordet som arbeidsplass.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Enkelt sagt kan du si at jeg lever av å sitte på Facebook, sier Geir Fjeld som jobber som internet-konsulent i Media Nova.

Der jobber han som internet-konsulent.

Geir Fjeld har overtatt gårdsbruket Nordby i Elverum, men arbeidsplassen sin har han på kjøkkenet, på hjørnet av spisebordet der den lille bærbare pc'en hans står pålogget døgnet rundt.

Geir Fjeld, Elverum.

Geir Fjeld har kjøkkenbordet som kontorpult.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Jeg jobber med markedsføringsstrategier og synlighetsstrategier for bedrifter som har lyst til å ta i bruk internet. Det kan være egen hjemmeside, eget bloggverktøy og sosiale medier med fokus på Facebook.

– Jobbet hjemme før også

På gårdplassen nedenfor kårboligen står flere gamle traktorer, redskapshus og arbeidsstue og vitner om tida da gårdsinntekten ikke kom fra nettet. Geirs far Arne (70) var på skogsarbeid med øks som 15-åring og fikk sin første motorsag i 1958.

I 1970 jobbet nesten 190 000 i jord- og skogbruk. I dag er bare en firedel igjen.

Arne Fjeld rister litt på hodet over sønnens jobb, men skjønner at dette er utviklingen.

Arne Fjeld, Elverum

– Den ene jobben er like mye verdt som den andre, sier Arne Fjeld.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Dette er bare starten. Mange av de viktige funksjonene i arbeidslivet er i ferd med på bli flytta til nettet.

– Vi jobba jo hjemme faren min og jeg, også, skyter Arne inn. – Vi gikk ned i fjøset 40 meter unna. Geir går litt kortere. Han setter seg ved datamaskinen på kjøkkenet.

– Ved utgangen av august hadde vi tjent omtrent like mye på inntektene fra internet som fra skogen, sier Geir Fjeld.

– Det er ingen grunn til å se ned på det moderne arbeidet, sier Arne Fjeld. – Den ene jobben er like mye verdt som den andre.

Geir og Arne Fjeld, Elverum.

Geir og Arne Fjeld i Elverum tjener like mye på nettet som på skogen.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Nettjobbing usosialt

Arbeidslivsforsker Hans Storvatn ved SINTEF i Trondheim svarer både ja og nei på spørsmålet om vi har endret syn på hva som er å jobbe.

– På den ene siden er jobb en grunnleggende måte å skaffe seg klær, mat, bolig, status, og alle de tingene som vi får gjennom lønn. Det har ikke endret seg. Det som har endret seg, er at vi har mye større variasjon av hva vi kan gjøre for å tjene penger, mens andre jobber har forsvunnet. Smedyrket vat stort i gamle dager. Det er nokså lite nå. Det er også færre og færre som driver med jordbruk.

– Hvordan påvirker det samfunnet at flere og flere jobber hjemme?

– Jeg tror det er en trend med klare begrensninger. Det er mindre sosialt enn å gå på kontoeret, men jeg tror vi vil få flere som jobber deler av arbeidstida hjemme, at arbeid og fritid glir mer over i hverandre, og at jobben kan gjøres på mange steder, hele tida, ikke bare på kontoret.