– Desto eldre du bli, desto mer erfaring samler du

Geir Tjugum er leder i Frps seniororganisasjon og er opptatt av nettopp eldres rettigheter. Han mener mange ikke får brukt den erfaringa de sitter inne med.

Hverdagshelten Geir Tjugum

Geir Tjugum er en av lokalpolitikkens hverdagshelter.

Foto: Privat/Illustrasjon: Steffen Fløan Øie

– Når du passerer 75 er det mange som får yrkesforbud, men det er jo ingen grunn til det hvis du er frisk og har lyst til å jobbe, sier Geir Tjugum.

Han er utdanna polymerkjemiker og i 1976 grunnla han den forskningsbaserte bedriften Rescon – i dag Rescon Mapei – i Nord-Odal. I 25 år var han daglig leder i bedriften som blant annet har levert produkter til plattformbygging i Nordsjøen.

– Vi etablerte et høyteknologisk selskap i et industrifattig strøk, med suksess, sier han.

Og for det fikk han kongens fortjenestemedalje i gull. Men 70-åringen har ikke hvilt på laurbærene.

– Desto eldre man blir, desto mer erfaring samler man seg og den erfaringen er viktig dersom man kan å bruke den. Jeg kunne slappet av, men det er jo ikke noe moro. Derfor hadde jeg lyst til å prøve meg i politikken, sier han.

Og Tjugum mener han har mye å by på i den arenaen.

– Jeg er interessert i samfunnsutvikling og mener at jeg har en del kompetanse å komme med. Blant annet vet jeg hva næringsliv og service betyr for en kommune og ser viktighetene av å gjøre ting litt mindre firkantet og byråkratisk.

Og Tjugum ser potensial i å skape verdier også i distriktene som ligger litt utenfor allfarveg.

– Det gjelder å få ut det potensialet som ligger i folk i lokalsamfunnet og der er det mye å hente. Det vi fikk til i Odal var jo ikke der fra før, en vi utvikla det med hjelp av de personene som fantes der. Og sånn sett er jo mulighetene ganske store.

Intervjuet ble gjort før 22.07.2011. Se TV-innslag om en av lokalpolitikkens ildsjeler, Geir Tjugum:

Video Geir Tjugum fra Kongsvinger FrP

Geir Tjugum fra Kongsvinger FrP