NRK Meny
Normal

Kirkeansatt dømt for millionunderslag

En tidligere ansatt ved et kirkelig fellesråd i Oppland er dømt til ett år og 10 måneders fengsel for grovt underslag av over 3,4 millioner kroner.

Gjøvik tingrett

ERKJENNER SKYLD: Mannen har vedgått underslagene og har fått en tilståelsesdom i Gjøvik tingrett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mannen må også betale tilbake hele beløpet, ifølge tilståelsesdommen fra Gjøvik tingrett.

Det var som økonomikonsulent og regnskapsfører i det kirkelig fellesrådet at han overførte penger fra fellesrådets kontoer og til seg selv. Han skal også ha betalt personlige regninger fra arbeidsgiverens bankkonto.

Underslagene skal ha pågått over en periode på åtte år fra 2006 og fram til 2014. Først da en ny økonomiansvarlig gikk gjennom regnskapet for 2014 ble forholdet oppdaget og politiet varslet.

Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse i retten.

Brukte penger til hytteinvestering

Dommen er mildere enn påtalemyndighetens påstand om 2 års fengsel.

Retten mener det er straffeskjerpende at mannen grovt har misbrukt den tilliten han har hatt som regnskapsansvarlig, og at underslagene har foregått over lang tid.

Ifølge dommen skal han ha brukt pengene til hytteinvestering og personlig forbruk for seg selv og familien.

Selv forklarte mannen at sykdom i familien var årsak til at han startet med underslagene. Retten mener disse personlige forholdene ikke er å anse som formildende.

Har samarbeidet med politiet

Retten finner det derimot formildende at mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse, og at han har samarbeidet med politiet i etterforskningen. Han har også erkjent erstatningsansvar. Til sammen gis det derfor et straffeavslag på 20 prosent i forhold til det retten mener hadde vært en normalstraff.

Advokat Håvard Fremstad

INGEN ANKE: Forsvarer Håvard Fremstad tror ikke straffeutmålingen vil bli anket.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Min klient har ønsket å gjøre opp for seg og komme seg videre. Han har vært forberedt på en straff i størrelsesorden omtrent som den ble. Sånn sett er det lite som tyder på at det blir noen anke over straffeutmålingen, sier forsvarer, advokat Håvard Fremstad.

Politiet har beslaglagt 1,4 millioner kroner som ble funnet på en konto. For å sikre inndrivelsen av resten av det underslåtte beløpet har retten gitt politiet anledning til å ta heftelse i deler av eiendomsteig, et fritidshus og mannens bil.

Les: Kirkeansatt har tilstått underslag av 3,4 millioner kroner