Kirke ber Erna om hjelp: For bråkete for begravelser

Kirka i Sel ber statsminister Erna Solberg om hjelp til å løse støyproblemer på kirkegården. – Bråk fra trailere og biler ødelegger begravelser, sier kirkeverge Jorunn Haugstulen.

E6 går helt inntil kirkegården på Sel.

BRÅKETE: Sel kirke og kirkegård ligger rett ved E6. Støyen fra veien er så plagsom at kirkerådet har sendt brev til statsminister Erna Solberg.

Foto: Thomas Tangen, Norddalen

Kirka i Sel ble bygd i 1742. Gravplassen har vært der like lenge. Etter hvert kom den gamle kongsvegen forbi kirka. Den ble til riksvei og nå er den Europavei. Det har skapt problemer både for prest og pårørende blant annet ved begravelser, skriver avisa Norddalen.

Folk i sorg må slippe støy fra trailere og biler når de står ved graven.

Jorunn Haugstulen, kirkeverge, Sel kirke

– Uverdig for de pårørende

Kirkeverge i Sel, Jorunn Haugstulen, er fortvila. Støyen fra E6 er så plagsom at presten må stoppe opp flere ganger under seremonien ved graven.

Erna Solberg

Erna Solberg har fått brev av Sel kirkelige råd.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Det er helt forferdelig. Folk i sorg skal slippe og bli forstyrra av støy fra trailere og annen trafikk, sier Haugstulen.

En støyskjerm vil koste 3 millioner kroner, og det har ikke kirka i Sel råd til.

– Vi må prioritere gravlegging og utvidelse av kirkegårdsarealet foran støyskjerm. Vi har ikke økonomi til begge deler, sier kirkevergen.

Ber ikke om pengehjelp fra Erna, men endret regelverk

Haugstulen forteller at Statens vegvesen har vært med på flere befaringer, og at de har utarbeidet forslag til løsning på problemet.

– Deretter sendte vi dem en søknad om økonomisk støtte til tiltakene, men dette fikk vi avslag på. Grunnen er at det ble gjort et vedtak i Statens vegvesen der de viser til forurensningsforskriften, og der inngår ikke kirkegårder. Dermed var det ikke penger å hente derfra, forteller Haugstulen.

I tillegg har Kirkerådet forsøkt å samle inn penger lokalt, ved å henvende seg til bedrifter i området. Dette ble lagt på is fordi det var så tidkrevende.

Sel kirkelige fellesråd ber nå derfor statsminister Erna Solberg se på regelverket for statlig finansiering av slike prosjekter.

– Det hele føles urimelig. Kirkegården lå her lenge før E6, og dette bør kunne finansieres gjennom Statens vegvesen. Her trengs endringer i loven, sier hun.

Fletta piletre og steinull

Brevet til statsministeren ble sendt den 26. juni. Kirkerådet har fått svar fra Statsministerens kontor om at brevet er mottatt.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide sier at svaret er et standardsvar, og at brevet vil bli sendt til det rette departementet for videre behandling.

– Hvilket departement det blir er for tidlig å si, det høres ut som det kan være flere aktuelle, sier hun.

Måseide sier videre at hun ikke umiddelbart har hørt om lignende henvendelser til Statsministerens kontor.

– Akkurat nå kan jeg ikke komme på at vi har fått spørsmål om kirkegårder med støyproblemer, men vi får henvendelser om alt mulig, så jeg kan ikke utelukke det, sier hun.

Sel kirkegård

Kirkegården ligger rett ved E6. Her har kirkelig fellesråd gjort beregninger på avstand.

Foto: Sel kirkelige råd

E6 ligger høyere enn kirkegården

– Vi håper virkelig på hjelp fra myndighetene. Vi har jobba med støyproblematikken i mange år, og har alt klart. Vi mangler bare pengene, sier Haugstulen.

Hun forteller at et godt alternativ mot støyen er å bruke fletta piletre med kjerne av steinull.

– Skjermen må være så høy at den dekker hjulhøyden på trailere og busser. Problemet er nemlig at E6 ligger høyere enn kirkegården, forklarer Haugstulen.

Hun mener Sel kirke er den eneste i landet med denne problematikken.