Droner skal kartlegge ungskog i Ringsaker

Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Masterstudent Pål Hanssen vil prøve ut ny teknologi i sin vitenskapelige avhandling rettet mot praktisk skogbruk.

De to guttene viser frem dronen

Patrick Johannessen (t.v.) fra Blinken AS i Fredrikstad, har bistått masterstudent Pål Hanssen med gratis support og bruk av droner.

Foto: Torfinn Kringlebotn

– Det å få kartlagt behovet for ungskogpleie er en stor utfordring i skogbruksnæringen, sier Pål Hanssen som er masterstudent ved NMBU.

Han legger til at denne typen kartlegging er «ferskvare» og ikke blir kartlagt ofte nok av flybåren laserskanning. Formålet med denne oppgaven er å se om bruken av droner vil kunne være et gjennomførbart arbeidsbesparende tiltak for å finne områder med behov for skogbrukstiltak.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Pål Hanssen sender dronen opp i lufta

Masterstudent Pål Hanssen har en både spennende og morsom arbeidsdag. Her sender han dronen eBee i lufta for siste gang i dette området.

Foto: Torfinn Kringlebotn

1000 tomter på en time


Dronen eBee veier bare 750 gram, er batteridrevet og kan fly i hele 45 minutter per ladning. Dronen kan trolig kartlegge en kvadratkilometer, noe som tilsvarer omtrent 1000 boligtomter, på under en time.

– I en næring som skogbruket, som driver over store arealer, kan dette gi en interessant mulighet for en effektiv og faglig god planlegging, mener fylkesskogmester Torfinn Kringlebotn hos Fylkesmannen i Hedmark. Han har vært en diskusjonspart for student Pål Hanssen om design og innretning av masteroppgaven.

Fylkesmannen planlegger også et pilotprosjekt med bruk av satellitter i kartlegging av ungskogpleiebehov. Kringlebotn ser spennende muligheter for å sammenlikne teknologier og resultater for å finne de beste kartleggingsmetodene.

Forsøksfelt i Ringsaker


Feltområdene ligger i Furnes og Brøttum i Ringsaker kommune. Grunneierne har gitt tillatelse til innsyn av skogbruksdata og bruk av området. Skogbrukssjef Finn Sønsteby forteller at skogeierne er svært positive til dette prosjektet. Han har stor sans for slike utviklingsoppgaver, og håper resultatene vil gi et viktig supplement til den ordinære skogbruksplanleggingen.


Forsøket er å fly over med to eller tre droner samtidig, for å minske mulige forskjeller av dataene. Dronene vil bli flydd med tre ulike kameraer som fanger opp forskjellige farger og lys, slik at vi kan se hvilke type kameraer som fungerer best. Egenskapene vi ser etter er trehøyde, stammeantall og treslagsfordelingen mellom bar og lauv.