NRK Meny
Normal

Gir alt for jernbanen

Karin Andersen vil ha en storsatsing på jernbanen. Likelønn og rett til heltidsarbeid for kvinner er også viktige kampsaker i Hedmark, mener hun.

Karin Andersen (SV)
Foto: Hedmark SV

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Storsatsing på jernbane for både personer og gods. Det er nødvendig for klimaet, gjør veien mindre farlig og folk får et miljøvennlig og komfortabelt alternativ. Likelønn og rett til heltid for kvinner er viktig i Hedmark der veldig mange kommuner og sykehusene har mange kvinner som er høyst kvalifiserte og dyktige, men lønna er lav og mange jobber ufrivillig deltid i småstillinger.

Ja til bompenger

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- SV vil ikke tvangssammenslå kommuner. Frivillighet er stikkordet. Kommuner som ønsker å slå seg sammen må gjerne gjøre det, uten at jeg kan se at det er veldig aktuelt nå.

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Jeg vil kjempe for storsatsing på jernbane og opprusting av trafikkfarlige veger som rv 3 og rv 20. Og både tog, buss og all kollektivtrafikk må være universelt utformet og kunne brukes av alle. SV er for at bompenger kan brukes til finansiering av jernbane og kollektivtrafikkinvesteringer.

Desentralisert høgskole

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- Våre høyskoler er gode, men må bli enda bedre. Vi trenger mer forskning i Hedmark. For å lykkes med det er Innlandsuniversitetet en strategi som jeg støtter. Mer desentralisert høyere utdanning er en kampsak for meg og veldig viktig for Hedmarks befolkning.

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Nei, men folk innenfor sona må få erstatning for tapt beiterett og det må være større forskjell på politikken innenfor og utenfor sona. Sterkt vern av rovdyr innenfor og raskere uttak utenfor sona.

Felles spørsmål:

- Må stoppe klimakrisa

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Rettferdig fordeling, frihet og likestilling for alle, og miljø- og klimapolitikk.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Stoppe klimakrisa og mer rettferdig fordeling. De henger nøye sammen. Krise rammer fattige først og hardest. Derfor må alt vi foretar oss ta hensyn til miljø og klima, og vi må være tøffe i prioriteringene av framtidsretta bærekraftige løsninger på energi, samferdsel, utdanning og rettferdig fordeling. For Hedmark betyr dette bedre og moderne jernbane, mange nye arbeidsplasser innenfor bioenergi og miljøteknologi og tryggere velferd og privatøkonomi for vanlige folk.

Nei til Frp

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de deler verdigrunnlaget om rettferdig fordeling og tar klimatrusselen på alvor.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Ap og Sp.

6. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Listetopper i Hedmark