Nordmenn mer positive til ulovlig jakt enn svenskene

Ulovlig rovdyrjakt har betydelig større aksept i Norge enn i Sverige, viser en større spørreundersøkelse.

Ulv

I undersøkelsen, som er utført i Norge og Sverige, svarte mellom tre og fire prosent av de spurte svenskene at de aksepterte ulovlig jakt på rovdyr. I Norge svarte mellom 12 og 15 prosent at de aksepterte denne typen jakt.

Foto: NRK

Ulv skutt i Rendalen 6.2.2014

Aksepten for ulovlig jakt på rovdyr er større i Norge enn i Sverige. Denne ulvetispa ble felt på lovlig vis i Rendalen i februar.

Foto: Statens Naturoppsyn / NRK

– Av de som har svart i denne undersøkelsen er det en mye større aksept for å begå ulovlig jakt på rovdyr i Norge enn i Sverige, sier stipendiat ved Høgskolen i Hedmark, Kristin Gangsås.

I mai disputerer hun doktorgraden som hun begynte på etter at en undersøkelse i Sverige viste at ulovlig jakt på ulv utgjør halvparten av all dødelighet på ulv.

3-4 personer i hver eneste kommune i Norge og Sverige er spurt i undersøkelsen til Kristin Gangås. 2500 svarte på spørsmålet om hvordan de så på ulovlig jakt på rovdyr. Mellom tre og fire prosent av de svenske respondentene aksepterte ulovlig jakt.

I Norge var tallet mye høyere. Mellom 12 og 15 prosent av deltagerne svarte at de aksepterte ulovlig jakt på rovdyr.

Størst aksept i områder med storviltjakt

Gangsås sier at hun hadde forventet at det ville være flere som var tolerante for ulovlig jakt i områder hvor det er mye rovvilt eller stort tap av sau.

Men det er i områder med sterke tradisjoner for storviltjakt at aksepten for ulovlig jakt på rovdyr er størst, ifølge undersøkelsen. Gangsås tror det kan ha sammenheng med at nordmenn er vant med en større grad av lokalt selvstyre enn svenskene.

– Derfor kan ulovlig jakt på rovdyr være en protest mot at overordnede myndigheter har vedtatt en rovdyrpolitikk som lokalbefolkningen mener blir tredd over hodet på dem, tror stipendiaten.

Gangsås legger til at fredning av rovdyr har en lengre tradisjon i Sverige enn i Norge.

Flesteparten vil ha ulv i norske skoger

Espen Farstad

Informasjonssjef i Norges Jeger- og fiskerforbund Espen Farstad sier ulovlig jakt er en kortsiktig og dum politikk.

Foto: NJFF

Ifølge undersøkelser som er gjort tidligere svarer 80 prosent av nordmenn at ulven har en naturlig plass i norsk natur. Men Gangås sier at det hjelper lite hvis de som bor der ulven etablerer seg mener det motsatte.

– Det hjelper ikke å ha et kjempeflott naturområde for å ha rovvilt hvis ikke folk aksepterer at de er der og skyter dem ut ulovlig, da har du et leveområde for rovviltet som ikke er optimalt likevel.

Hun mener forvaltningen derfor må gå i tettere dialog med dem som bruker områdene der det er ulv.

– Vi forsvarer ikke ulovlig jakt

Informasjonssjef i Norges Jeger- og fiskerforbund, Espen Farstad, sier det er viktig å huske på at undersøkelsen viser at flertallet i både Norge og Sverige også er klokkeklare på at ulovlig jakt på rovdyr ikke er akseptabelt.

– Vi går ikke ut og forsvarer dette på noen måte. Vi synes også at ulovlig jakt på rovdyr er en kortsiktig og dum politikk, sier Farstad.

Han sier mistanken om ulovlig rovdyrjakt fører til at mange jegere føler seg stigmatisert. NJFF jobber med å kurse jegere i å drive lovlig jakt.

– Vi har fått i oppgave av forvaltningen å bistå i å regulere rovviltbestanden. Vi forholder oss til de mange som vil drive lovlydig, sier han.