Kan komme store vannmengder

Vannet i Glomma har funnet nye veger forbi isproppen og inn i elveløpet igjen. Vannet stiger ikke lenger, men politiet presiserer at det fortsatt er fare for at vann og is kan komme brått nedover. Folk frarådes mot å oppholde seg rett ved elva sør for Hanestad.