NRK Meny

Kan bli universitet

En fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer gir realistiske muligheter til å oppnå universitetsstatus innen 2020. Det er hovedkonklusjonen i en utredning fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, som ble kjent i dag. NIFU har sett på muligheten for en fusjon mellom de to høgskolene i innlandet.