Normal

Kan bli fratatt 12 barn for alltid

Sju voldssikta norsk-somaliere på Gjøvik risikerer nå å bli fratatt de 12 barna sine for alltid.

Barnerom

Barnerommet til noen av barna som ble tvangshentet.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Politiet har sikta sju somaliske voksne for omfattende overgrep mot 12 mindreårige barn fra ett til fjorten år

Julie Dalsveen, politiadvokat, Vestoppland politidistrikt

Det var i mars barna ble fratatt familiene på Gjøvik.

Barna er plassert i beredskapshjem, men barnevernet har begjært omsorgsovertakelse.

Det betyr at de vurderer å ta barna fra foreldrene for godt.

Politiet har imidlertid ikke funnet bevis for at barna har blitt utsatt for omskjæring. Trusler om omskjæring ligger i siktelsen, men ikke at det faktisk har skjedd.

– Mor er misfornøyd

Forsvarsadvokatene til de sju sikta får ikke lov til å uttale seg om straffesaken, men advokat Jan Erik Mellemberg representerer mora til de tre yngste barna også i saken mot barnevernet.

– Hun er selvfølgelig svært misfornøyd med utviklingen. Slik hun opplever dette foreligger det ikke noen bevis for at det har foregått omsorgssvikt, sier Mellemberg.

Politiet mener barna er utsatt for systematisk vold over lengre tid. Tre av de sju sikta foreldrene har vært varetektsfengsla .

Se TV-reportasje om saken:

Video Siktet for vold mot egne barn

Siktet for vold mot egne barn

Barna forteller om overgrep

Pikebarna i familiene er legeundersøkt for å sjekke om de har blitt kjønnslemlesta.

Politiets viktigste bevis er barnas egne forklaringer, som de mener forteller svært troverdig om alvorlig mishandling og overgrep.

– Vi mener avhørene av ungene i saken styrker siktelsene. Nå er det viktig for barna å få ro, sier Dalsveen.

Politiet har avhørt samtlige av de sju sikta, og jobber med tre etterforskere på heltid for å komme til bunns i saken.

– Saken er alvorlig, den er omfattende og den er gitt høyeste prioritet i politidistriktet.