NRK Meny
Normal

Jubler for milliarder til jernbane

Regjeringen sprøyter inn rundt 6,5 milliarder kroner til elektrifisering av jernbane i Nasjonal transportplan. Skognæringa mener storsatsingen savner sidestykke i norsk historie.

Tømmerterminal

Gods- og tømmertransporten blir både billigere og mer miljøvennlig med elektrisk jernbane til 6,5 milliarder.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I dag ble det kjent at en elektrifisering av Røros- og Solørbanen vil komme inn under nasjonal transportplan. Satsingen skal gjøre tømmertransport mer effektivt enn i dag i skogfylket Hedmark. Skognæringen jubler over milliardsatsingen.

– Dette er en fantastisk nyhet. Satsingen betyr vesentlig lavere transportkostnader, noe som gjør at skogeiere som i dag ikke klarer å drive lønnsomt, kan få solgt sitt tømmer. Dette betyr nye arbeidsplasser i skognæringa og bedre råstofftilgang, sier leder i Skogeierforbundet, Erik Lahnstein.

– Aldri sett maken

Skogbruket i Hedmark og Oppland er avhengig av tømmereksporten til Sverige. Transporten har gått på dieseldrevne tog og kostnaden har vært stor.

Mangel på papirfabrikker i Norge gjør at svenskeeksporten har blitt livsviktig for skogbruket de siste årene. Erik Lahnstein mener satsingen derfor er historisk på flere måter.

– Vi har aldri sett en satsing på transporttiltak mot skognæringa som er i nærheten av dette. Her åpner man også en ny korridor for alt gods som kommer fra Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Dette kan nå sendes effektivt, miljøvennlig og med lavere kostnader, mener Lahnstein.

Milliarder til jernbane

Ole Frode Mikkelsgård (V), Tor Andre Johnsen (Frp), Erik Lahnstein, Kristian Tonning Riise (H) og Magne Rydland (KrF) er alle fornøyde med jernbanesatsingen.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Satser på raskere frakt

I 2013 ble det satt ned en handlingsplan for at regjeringen skulle se på mulighetene for å elektrifisere togstrekningene i Hedmark. Frps Tor Andre Johnsen er svært fornøyd med at jernbanesatsingen nå er på plass.

– Elektrifisiering mellom Hamar, Elverum og Kongsvinger er en viktig satsing. Med en elektrisk sammenkobling av banene korter vi ned godstransporten mellom Kongsvinger og Hamar med tre timer, sier Johnsen.

Johnsen mener satsingen er viktig for hele landet, ikke bare for Innlandet. Når den nye banesatsingen står klar til bruk er imidlertid ikke klart.

– Først går vi mot noen år med planlegging og så starter vi på Rudshøgda og utbygging av tømmerterminalen som ligger der. Eksakt når det kommer er vanskelig å si, så det tør jeg ikke mene noe om i dag.

Arnfinn Nergård

Arnfinn Nergård er skeptisk til hurtigheten i jernbaneutbyggingen.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Må se på hele banen

Nord-Østerdalen er ikke en del av jernbanesatsingen i Nasjonal transportplan denne gangen. Tidligere Os-ordfører Arnfinn Nergård er leder i jernbaneforum Røros og Solørbanen og er skeptisk til fremdriften i prosjektet.

– Min første reaksjon er at det er bra at arbeidet nå starter. Men det kan ikke stoppe med det, så min klare mening er at det ikke må bli med det her. Neste omgang må komme raskt og da må hele jernbanen i distriktet ses under ett.

Neste Nasjonale transportplan vil strekke seg fra etter 2029. Dermed kan det ta lang tid før Nergård ser elektriske tog i sin hjemkommune.

– For norsk jernbane haster det med å få gods over fra vei til bane. På grunn av mye vedlikehold av Rørosbanen har mye godstransport blitt overført fra bane til vei i Østerdalen. Det er alltid de sentrale områdene som blir prioritert først, så jeg frykter at det kan ta lang tid før dette blir gjort.