NRK Meny
Normal

Endelig får hun lov til å jobbe

Lillehammer (NRK): I snart fem år har følelsene bygget seg opp for jordmoren Emily Stange. I dag åpnet hun brevet hun har ventet på.

Created by InfoDispatcher

STERKT ØYEBLIKK: Dette brevet har Emily og mannen Erik ventet på i mange år.

– Jeg er lettet og glad for at jeg omsider har fått autorisasjon. Nå får jeg endelig jobbe som jordmor også her i Norge, sier Emily Stange.

Ventet i nærmere fem år

Det har vært mange runder med søknader og avslag for Emily Stange og familien. Da de kom til Lillehammer fra Vermont i 2010, trodde de jobb var det minste problemet.

Stange har en bachelor i sykepleie fra det amerikansk-norske St. Olafs college, i tillegg til en master i jordmorfag og 12 års praksis. Hun har også undervist både sykepleier- og medisinstudenter.

Det har nå gått fem ufrivillige år siden jeg sist tok imot en baby i en fødestue.

Emily Stange

Men ingen av søknadene Emily har sendt til Statens Autorisasjons-Kontor for helsepersonell (SAK) har blitt godkjent. De har ment at Stanges utdanning ikke har oppfylt de formelle kravene i loven.

– Timeantallet søkeren har i utdannelsen sin, er langt under standardkravene i EU. Lang yrkeserfaring kan ikke kompensere for dette, sa direktør i nemnda, Øyvind Bernatek til NRK for ett år siden.

Men nå får Stange jobbe som jordmor i Norge likevel. SAK skriver:

«Etter en ny gjennomgang av din utdanning som jordmor, vurderer vi at du oppfyller kravene til autorisasjon som jordmor i henhold til helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav c).»

Brevet fra SAK til Emily Stange

TOK FEM ÅR: Her er brevet som viser at Emily nå får jobbe som jordmor i Norge.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Trist for norsk helseforvaltning

Flere stortingspolitikere har engasjert seg i saken til Stange. Ketil Kjenseth (V) sitter i helse- og omsorgskomiteen og er svært skuffet over prosessen.

– På vegne av familien Stange ble jeg nå veldig glad, men på vegne av norsk helseforvaltning blir jeg trist. Det har over lang tid etablert seg en ukultur i dette forvaltningsleddet, mener Kjenseth.

Ketil Kjenseth

TAKKER EMILYS MANN: Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) har engasjert seg i Emily-saken og takker ektemannen Erik Stange for å ha dokumentert og kjempet mot forvaltningspraksisen i denne saken.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Han mener problemet er omfattende og forteller om en rekke henvendelser med tilsvarende erfaringer som Emily.

Også foreningen for norske utenlandsstudenter ANSA reagerer. De mener SAK sløser med høy kompetanse.

– Jeg er veldig glad på Emilys vegne og for at autorisasjonskontoret har gjort som vi har anbefalt over lengre tid, og nå ser på ECTS (studiepoeng) i stedet for timetall. Nå bør SAK gå gjennom alle lignende avslag de seneste årene og behandle dem etter de samme reglene, sier president i ANSA, Madeleine Mowinckel.

– Ingenting er forandret

Studie- og forskningsdirektør ved Høgskolen i Gjøvik, Gunn Rognstad har støttet Stange fra første stund. Det har også vitenskapelig ansatte fra høgskolene i Hedmark, Buskerud og Vestfold.

Lykkeønskninger til Emily Stange

LYKKØNSKNINGER: Emily Stange har fått mange gratulasjoner etter godkjenningsbrevet fra Statens Autorisasjons-Kontor for helsepersonell.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Autorisasjonen kunne hun like gjerne fått for fire år siden, etter at prøver i nasjonale fag var bestått. Hovedproblemet hele veien har vært uklar forståelse av beregning av arbeidsomfanget av teoridelen av utdanningen mellom SAK, helsepersonellnemnda og helsedepartementet om hvilke regler som skal legges til grunn for å behandle søkere fra utlandet, sier Rognstad.

– Vi ønsker ikke å uttale oss i enkeltsaker, men kan opplyse at en del søkere av SAK ble vurdert å fylle vilkårene for autorisasjon etter å ha gjennomført en nærmere bestemt periode med veiledet praksis, sier Anette Bryn i SAK.

Hun opplyser at Emily Stange nylig tok 12 studiepoeng i geriatri, og at dette var utslagsgivende for at hun ble innvilget autorisasjon.

Ser framover

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med det jeg kan, og håper den jobben vi har gjort kan bidra til at andre kan få autorisasjon på et mer riktig grunnlag, sier Stange.