Jernbanetrase ikkje godt nok greia ut

Samferdselsdepartementet meiner det er naudsynt med ei tilleggsutgreiing før ein bestemmer seg for jernbanetrase gjennom Hamar. Det skriv Samferdselsdepartementet i eit brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.